Pomiń menu

Samorząd dla młodych

Młodzieżowa Grupa Działania w Sztumie realizując zadanie Dostępni samorządowcy nie zapomniała, aby włączyć do podejmowanych przez nas inicjatyw również młodzież. Dlatego 18 listopad 2013 r. zorganizowaliśmy praktyczną lekcję samorządu terytorialnego dla młodzieży z różnych szkół gminy Sztum. M.in. uczestnicy spotkali się z władzami samorządowymi powiatu sztumskiego i poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą samorządu terytorialnego w Polsce.

Uczniowie gimnazjum z Czernina (gm. Sztum) mieli możliwość spotkania się i dyskusji ze władzami powiatu sztumskiego. Zainicjowaliśmy spotkanie Starosty Powiatu Sztumskiego Wojciecha Cymerysa i Przewodniczącej Rady Powiatu Sztumskiego Jolanty Szewczun z uczniami. Starosta oraz Przewodnicząca Rady wygłosili prelekcje, w których opowiedzieli o pracy samorządu powiatu. Starosta przedstawił tym czym zajmuje się wraz z zarządem oraz opowiedział o pracy urzędników. Nie zabrakło również informacji o inwestycjach powiatowych oraz planach na przyszłość. Z kolei Przewodnicząca Rady streściła pracę rady powiatu. Warto tutaj nadmienić, że p. Szewczun jest radną powiatu od początku istnienia powiatu sztumskiego tj. 2002 r. Spotkanie z tymi samorządowcami było bardzo ciekawe, gdyż razem przekazali pełen obraz prac powiatu. Nie zabrakło też informacji o dostępności samorządowców. Starosta zadeklarował, że przyjmuje oficjalnie interesantów w poniedziałki, choć można do niego się zgłaszać w każdym dniu jego pracy. Z kolei Przewodnicząca Rady zachęciła do uczestnictwa w obradach Rady Powiatu lub oglądania ich w internecie na portalu TV Malbork. Była to też wyjątkowa okazja spotkania z samorządowcami tak wysokiej rangi w jednym miejscu oraz możliwość zadania im pytań.

Kolejnym punktem spotkania było zwiedzenie Starostwa Powiatowego w Sztumie. W tej części oprócz gimnazjalistów z Czernina uczestniczyli również uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Sztumie (Radni Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego).  Po Starostwie oprowadziła nas Sekretarz Powiatu Ewa Ruczyńska, która przede wszystkim wskazała młodzieży informacje jakich sprawy mogą załatwić w poszczególnych wydziałach Starostwa.

Następnie Krystian Zdziennicki – koordynator akcji w Sztumie, a zarazem student historii z wiedzą o społeczeństwie, poprowadził warsztaty, podczas których przybliżył uczniom wyżej wymienionych 3 szkół wiedzę z zakresu samorządności terytorialnej w Polsce. Uczniowie poznali prawne aspekty samorządności w Polsce, tak aby mogli zgłębiać swoją wiedzę wykorzystując akty zarówno krajowe (konstytucja i ustawy) jak i międzynarodowe (Europejska Karta Samorządu Lokalnego). Dowiedzieli się też o funkcjonowaniu poszczególnych samorządów: gminnego, powiatowego jak i wojewódzkiego oraz poznali zadania jakie powinny realizować.

W ostatniej części spotkania uczestniczyli sztumscy gimnazjaliści, z którymi Krystian Zdziennicki przeprowadził dyskusję na temat oczekiwań młodzieży wobec samorządu. Podczas dyskusji okazało się, że oczekiwania młodzieży są skierowane, w głównej mierze do samorządu gminnego. Ponadto młodzież podczas tej mini debaty dowiedziała się w jaki sposób można je wyrażać.

P1130605 P1130607 P1130608 P1130609 P1130616P1130613