Pomiń menu

Spotkanie grupy roboczej – 31.10.2013 r.

W czwartek 31.10.2013 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej w Urzędzie Gminy Żmigród.

W spotkaniu uczestniczyli:

Robert Lewandowski – Burmistrz Gminy Żmigród
Małgorzata Kosińska
Andrzej Krzywda
Andrzej Wiewióra
Grzegorz Piaskowski
Paweł GoliczNa spotkaniu omówiono wyniki przeprowadzonej sondy wśród mieszkańców Gminy Żmigród oraz ustalono podjęcie następujących działań:

1.    Umieszczanie nagrań z komisji i sesji Rady Miejskiej na stronie Radio Żmigród. Podsunięty został, także pomysł na audycje radiową.
2.    Opracowanie dokumentu, który będzie zawierał informacje o dyżurach radnych oraz rozesłanie tego dokumentu do wszystkich sołectw, aby zostały na stałe zawieszone w gablotach informacyjnych. Dodatkowo mają powstać profile radnych, w których będzie informacja na temat dyżuru, kontaktu oraz kilka zdań o sobie. Wszystko to będzie zamieszczone w odpowiedniej zakładce na stronie Urzędu Gminy
3.    Spotkania będą się odbywać w określonym terminie z Burmistrzem na terenach sołectw Gminy Żmigród tak jak to jest obecnie oraz zostanie zaplanowane w przyszłym roku, w okresie zimowym, jedno spotkanie
w Żmigrodzie z mieszkańcami. Jeśli mieszkańcy Żmigrodu wyrażą potrzebę kolejnych spotkań, zostaną one zaplanowane.
4.    Do Wiadomości Żmigrodzkich zostaną dodatkowo załączone: Karta
Praw Mieszkańca oraz Narzędziownik Obywatelski.
5.    W możliwie najbliższym czasie zostaną umieszczone tablice drewniane, na których będzie można umieszczać informacje bezpłatnie, a gabloty informacyjne Urzędu Miasta oraz słupy będą miały umieszczoną informację odnośnie odpłatnego korzystania i numeru telefonu, pod którym należy się kontaktować.

Zaplanowano termin kolejnego spotkania – Kawiarenki Obywatelskiej
na 26.11.2013 r. o godzinie 17:00