Pomiń menu

Ankieta i konsultacje społeczne z młodzieżą

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań naszego zespołu diagnostycznego. Przeprowadziliśmy konsultacje społeczne wśród młodzieży, a także przeprowadziliśmy ankietę wśród mieszkańców Sztumu.

W ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór od września do końca listopada nasz Zespół Diagnostyczny przeprowadził badanie dotyczące kontaktu samorządowców z wyborcami. Posłużyliśmy się ankietą. Badaniami objęto mieszkańców Sztumu i okolic w różnym przedziale wiekowym. Ankieta składała się z 3 pytań: Czy uważa Pan/Pani, że samorządowcy w czasie trwania kadencji utrzymują kontakt z wyborcami? Jak powinni porozumiewać się samorządowcy z wyborcami? (można było wybrać więcej niż 1 odpowiedź) Jak Pani/Pan się już kontaktował z samorządowcem? (można wybrać więcej niż 1 odpowiedź)
Aż 47% ankietowanych uważa, że samorządowcy nie utrzymują kontaktu ze swoimi wyborcami w trakcie kadencji, a tylko 37% twierdzi iż samorządowcy kontakt utrzymują. Ponad połowa ankietowanych uważa, że najlepszą formą kontaktu samorządowców z wyborcami jest osobiste spotkanie, 36% twierdzi że powinny być to spotkania otwarte z mieszkańcami. 33% uważa że powinno być to robione za pośrednictwem internetu. Zdecydowana większość ankietowanych twierdzi, że nigdy nie kontaktowała się z samorządowcami, a 22% że był to osobisty kontakt z radnym.
Powyższa ankieta nie napawa optymizmem, mamy nadzieję, że podejmowane przez nas inicjatywy, których celem jest edukacja obywatelska przyczyni się do lepszego dialogu pomiędzy samorządem a mieszkańcami regionu.
Ponadto 2 grudnia 2013 r. udaliśmy się do sztumskiego gimnazjum, aby przeprowadzić konsultacje społeczne z młodzieżą n.t. samorządu. Zapytaliśmy uczniów o to czy interesują się sprawami samorządu, o to czy samorządowcy utrzymują kontakt z wyborcami w trakcie trwania kadencji oraz o to czy samorząd interesuje się sprawami młodzieży. Uczniowie mieli zaznaczyć na przygotowanych taśmach swoją ocenę od 1 do 10. Okazało się, że młodzież z reguły nie interesuje się sprawami samorządowymi. W sprawie dostępności samorządowców opinie były podzielone. Z kolei w sprawie zainteresowania samorządu sprawami młodzieży uczniowie w większości stwierdzili, że samorządowcy mają na względzie och sprawy.
Poniżej prezentujemy wykresy przedstawiające wyniki ankiety oraz zdjęcia z konsultacji z młodzieżą.

P1130923 P1130926 P1130927 3 2 1