Pomiń menu

Ankieta w Niewodnicy

Jak planowaliśmy, tak zrobiliśmy. Ankietę wśród mieszkańców obu Niewodnic Koryckiej i Kościelnej przeprowadziliśmy jesienią (druga połowa października). Podstawowym celem przeprowadzonego badania ankietowego było poznanie opinii mieszkańców obu Niewodnic o realizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy zadaniu w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór.

Badanie miało raczej pionierski charakter, gdyż nigdy wcześniej nie weryfikowaliśmy wśród mieszkańców naszych przedsięwzięć. Zadaliśmy im trzy pytania.W załączeniu apel do naszych mieszkanców i wzór ankiety.
I wyszło super!!!!!!!!!!
Mieszkańcy w większości chcą Zielonej Niewodnicy. Chcą przyłączyć się społecznie do prac przy zagospodarowaniu poboczy nowego chodnika, chętnie pokryją część kosztów z tym związanych. Ale żeby życie nie było zbyt piękne, czynniki niezależne od Stowarzyszenia sprawiły, że harmonogram prac wynikających z naszego udziału w akcji maszgłosowej, musiał ulec dużej modyfikacji. Pokrzyżowane zostały nasze plany, ponieważ nadal trwają procedury związane z oddaniem do użytku tego chodnika między wykonawcą, a Starostwem Powiatowym w Białymstoku, które jest właścicielem drogi. Nie doszedł w związku z tym do skutku piknik chodnikowy, na którym mieliśmy przedstawić planszę z koncepcją zagospodarowania placu przy pomniku, który to projekt sfinansowany został ze środków funduszu sołeckiego jest już gotowy i czeka na realizację. Zostaliśmy więc niejako zmuszeni odłożyć w czasie wykonanie niektórych tegorocznych zadań i wówczas to założone przez nas zagospodarowanie wspólnej przestrzeni połączymy z inicjatywą lokalną i będziemy starali się o fundusze na jego realizację z budżetu gminy i Starostwa Powiatowego na wiosnę 2014 roku.