Pomiń menu

IV spotkanie na szczycie „Szlak od Umląga do Wadąga” vel „Warmińska NIteczka”

Dnia 10-12-2013 w Sali konferencyjnej Banku w Barczewie odbyło się kolejne

spotkanie robocze w sprawie utworzenia szlaku rowerowo-pieszego wokół

Olsztyna.

Udział wzięli;

1. Dariusz Jasiński – z-ca Burmistrza Barczewa,

2. Jerzy Laskowski – Wójt Gminy Purda,

3. Mirosław Arczak – Oficer Rowerowy z ramienia Prezydenta Olsztyna,

4. Jakub Żywicki – UM Barczewo,

5. Adam Perczyński – SWW,

6. Sławomir Dobrzyński – SWW,

7. Marcin Szwed – przedstawiciel Lasu Miejskiego m. Olsztyna,

8. Przedstawiciel Nadleśnictwa Olsztyn – Daria Ryzmar-Przygoda.

Na spotkaniu omówiono;

• szczegóły przeprowadzenia trasy przez Olsztyn, w dwóch

wariantach.

• Odcinek niesprawdzony Prejłowo – Skajboty,

• Pan Arczak zachęcał do podłączenia szlaku do już istniejących np. w

miejscowości Bartąg, oraz przedstawił kilka koncepcji terminowych

uruchomienia szlaku. Zadeklarował również chęć oznakowania

szlaku( jak się okazuję do tego potrzebna jest odpowiednia pogoda

i oznakować można ok. 5km dziennie), pokazał też zdjęcia tablic

informacyjnych już istniejących szlaków.

• Rozważyliśmy opublikowanie broszur informacyjnych przed

oficjalnym otwarciem szlaku.

• Ok. 10-04-2013 w samym środku szlaku odbędzie się

Międzynarodowe Święto Lasu – okolice WÓJTOWA – decyzją naszą

jest wyprzedzenie tego Święta, aby odbyło się już na szlaku!!!!!!!

• Ustalono iż każdy ( odpowiedzialny za swój odcinek) dostarczy

Panu Arczakowi ostateczną mapę w odpowiedniej skali, aby można

stworzyć całość na jednym arkuszu.

• Pan Żywicki zapewnił, że krótkie odcinki w Gminie Barczewo

wymagające poprawy zostaną wykonane na koszt Gminy.

• Nie został zinwentaryzowany odcinek leśny w Gminie Purda( brak

warunków meteo).

• Powoli również wkraczamy w sferę finansową i ustaliliśmy że;

• 1km oznakowania trasy kosztuje ok. 150-,

• jedna broszura informacyjna ok. 1,50

• Mówiliśmy też o stworzeniu subkonta pod SWW i rozpoczęciu

gromadzeniu środków.

• Sprawę broszur wstępnie zapewnia Nadleśnictwo Olsztyn ok.

10000,-

• Jakub Żywicki na się zająć zgraniem spraw map do następnego

spotkania organizacyjnego.

• Jak pogoda pozwoli Jakub i Adam mają oznaczyć brakujący odcinek.

• Termin następnego spotkania 14-01-2014 godzina 13 w Sali

konferencyjnej Banku.
opracował Adam Perczyński