Pomiń menu

Kawiarenka obywatelska w Żmigrodzie

Dnia 26.11.2013 (wtorek) o godzinie 17.00 w Kawiarni Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie odbyła się Kawiarenka Obywatelska, która została zorganizowana w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos, Masz Wybór zadanie Dostępni samorządowcy.

Celem dyskusji było omówienie modelu dialogu społecznego w Gminie Żmigród, który został wypracowany przez grupę roboczą. Na spotkanie przybyli: Zdzisław Średniawski Za-Burmistrza Gminy Żmigród, Jan Czyżowicz Przewodniczący Rady, przedstawiciele stowarzyszeń oraz mieszkańcy Gminy Żmigród, obecnych było 20 osób. Zebranie zostało poprowadzone przez pana Andrzeja Wiewiórę (Prezes Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej) oraz panią dr Agatę Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, która była również moderatorem debaty. Spotkanie rozpoczęło się od przeczytania wypracowanych wniosków oraz analizę sondy, która została przeprowadzona w sierpniu wśród mieszkańców Gminy Żmigród. Po części wstępnej nastąpiła kulturalna wymiana zdań między członkami stowarzyszeń, mieszkańcami i przybyłymi władzami. Ustalono kolejne spotkanie na początku nowego roku, dotyczyć ono będzie funkcjonowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie. Kawiarenkę skończyliśmy tuż po godzinie 19:00. Uczestnicy Kawiarenki jednogłośnie stwierdzili, że takie spotkania są ważne i potrzebne, a ich kontynuowanie jest jak najbardziej wskazane.

 

Jacek Gawlicz

DSC_6698 DSC_6699 DSC_6700 DSC_6701 DSC_6702 DSC_6703 DSC_6704 DSC_6705 DSC_6706 DSC_6707 DSC_6708 DSC_6709 DSC_6710 DSC_6711 DSC_6712 DSC_6713 DSC_6714 DSC_6715 DSC_6716 DSC_6717 DSC_6718 DSC_6719 DSC_6720