Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe z zadania Fundusz sołecki

Zrobiliśmy dużo, jeszcze więcej przed nami. Mamy nadzieję, że w 2014 r. radni uchwalą fundusz sołecki w gminie Nieporęt. W styczniu / lutym planujemy spotkanie z ekspertami z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

Z REALIZACJI ZADANIA „FUNDUSZ SOŁECKI”

         W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR w roku 2013 

 

1.       Nazwa organizacji

INICJATYWA NIEPORĘCKIEGO FORUM OBYWATELSKIEGO INFO

 

2.       Gmina i sołectwa objęte działaniami w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór:

GMINA NIEPORĘT, SOŁECTWA: KĄTY WĘGIERSKIE, NIEPORĘT,   REMBELSZCZYZNA, JÓZEFÓW, WOLA ALEKSANDRA, STANISŁAWÓW I, STANISŁAWÓW II,   IZABELIN, ALEKSANDRÓW, BENIAMINÓW, BIAŁOBRZEGI, MICHAŁÓW – GRABINA, RYNIA,   WÓLKA RADZYMIŃSKA, ZEGRZE POŁUDNIOWE

 

3.       Współpraca z mieszkańcami. Czy wśród mieszkańców znalazły się osoby, które pomogły Wam w realizacji zadania? Jeśli tak, w jakiś sposób Waszym zdaniem najlepiej jest dotrzeć do mieszkańców z informacją na temat akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Tak. Do   mieszkańców najlepiej dotrzeć poprzez spotkania i rozmowy bezpośrednie, jak   również spotkania zorganizowane, np. zebrania wiejskie czy zebrania w szkołach. Dobrze sprawdza się strona internetowa i strona organizacji na Facebook-u.

Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę o podkreślenie poniższych stwierdzeń.

1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie.

4.       Współpraca z urzędem gminy.  Czy a jeśli tak, to w jaki sposób urząd gminy współpracował z Wami w realizacji zadania?

Niestety, Urząd Gminy nie widzi potrzeby wprowadzenia funduszu sołeckiego, co więcej, sołtysi są wprowadzani w błąd jeśli chodzi o rozliczenia i wykonanie funduszu. Sprawnie jednak pomaga w uzyskaniu informacji publicznej.

 

5.       Co udało się Wam osiągnąć w ramach zadania? Prosimy o opis, który chcielibyście przedstawić osobom nie znającym Was tak dobrze jak my – zawierający cel, czas i miejsce Waszych działań, ich przebieg i efekty.

 W ramach zadania „Fundusz sołecki” udało   nam się przybliżyć samą ideę funduszu i zasady jego wprowadzania /   rozliczania poprzez:

  1. Cykl 10   artykułów do lokalnej „Gazety Powiatowej”, zasięg powiatu legionowskiego.   Artykuły te są również dostępne na stronie www.nieporetinfo.pl, były   także publikowane na naszej stronie na Facebook-u oraz na Facebook-owej   stronie gazety.  Artykuły dotyczyły   zarówno funduszu sołeckiego, jak i innych przydatnych narzędzi   współdecydowania o gminie. Odpowiadaliśmy też na pytania związane z funduszem   sołeckim, przesyłane za pośrednictwem maila.
  2. Bezpośrednie   rozmowy z wójtem, radnymi,  sołtysami, dyrektorami GOK, mieszkańcami.
  3. Wprowadzenie   tematu funduszu sołeckiego na zebraniach wiejskich we wrześniu i październiku   2013 r.
  4. Wyliczenie   kwot funduszu sołeckiego dla każdego sołectwa wraz ze wskazaniem różnicy w   kwocie, jaką sołectwa otrzymują na działalność od gminy.
  5. Pozyskanie   patronatu prasowego „Gazety Powiatowej” dla planowanego na styczeń / luty   2014 r. dużego spotkania w sprawie funduszu.
  6. Czynny   udział w spotkaniu z senatorem Ireneuszem Niewiarowskim, dotyczące funduszu   sołeckiego.
  7. Promocję   samej organizacji i strony internetowej organizacji.

 

 

 

 

   

6. Promocja działań.  W jaki sposób informowaliście o swoich działaniach lokalną społeczność, np.: prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne (jakie)?

 Wskażcie miejsca publikacji informacji o Waszych działaniach. Wklejcie linki lub prześlijcie materiały na adres: [email protected]

Praktycznie   wykorzystaliśmy wszystkie powyższe możliwości.Prasa –   „Gazeta Powiatowa”, cykl 10 artykułów

Internet  – strona internetowa organizacji i „Gazety Powiatowej”, Facebook

Ulotki –   promocja organizacji i strony internetowej

Rozmowy bezpośrednie,   udział w zebraniach wiejskich, udział w lokalnych uroczystościach, marketing   szeptany.

Funduszem   sołeckim są zainteresowane szczególnie Gminne Ośrodki Kultury, które widzą w  tym szansę na poprawę swoich finansów i rozwój ośrodków.

Na styczeń   / luty planowane jest spotkanie radnych, sołtysów, mieszkańców ze specjalistami z Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

 

7.       Czy w ramach zadania nawiązaliście współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami?  Jeżeli tak, podajcie nazw organizacji/instytucji oraz  krótki opis na czym polegała współpraca?

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Zegrze XXI w zakresie wprowadzania mechanizmów   współrządzenia gminą przez obywateli, prowadzenia konsultacji społecznych oraz działań kontrolujących prace i procesy decyzyjne radnych i Urzędu Gminy.

 

8.       Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w trakcie realizacji zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Cykl 10 artykułów z pewnością przybliżył   mieszkańcom temat funduszu sołeckiego i rozwiał wiele wątpliwości.  Za największe osiągnięcie uznałabym jednak przekonanie niektórych sołtysów do wprowadzenia funduszu w ich sołectwach.

 

9.       Załączniki. Jeżeli do sprawozdania chcecie dołączyć dodatkowe materiały, wyślijcie je na adres [email protected]