Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe z zadania Inicjatywa lokalna

Sprawozdanie końcowe Fundacji Wolności z realizacji zadania Inicjatywa lokalna w Lublinie:

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013

Zadania Inicjatywa Lokalna


CZĘŚĆ I

 1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej: Fundacja Wolności

 2. Data przesłania sprawozdania końcowego: 15 grudnia 2013
 3. Telefon kontaktowy: (usunięte)
 4. Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko, tel. mail): (usunięte)
 5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Lublin
 6. Liczba osób (oprócz koordynatora), które brały udział w realizacji zadania? 3

CZĘŚĆ II

 1. Jaką Inicjatywę chcieliście zrealizować poprzez udział w Akcji? (prosimy krótko opisać pomysł na Inicjatywę lokalną) .

Nasz udział w akcji miał być dwuelementowy – po pierwsze chcieliśmy doprowadzić do podjęcia przez radę miasta uchwały ws. inicjatywy lokalnej. Po drugie chcieliśmy wesprzeć mieszkańców bloków przy ul. Sowińskiego i Al. Racławickich w ich staraniach o doprowadzenie do odnowienia ich osiedlowego podwórka.

 1. Czy w gminie w momencie rozpoczęcia Akcji podjęta była uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej?

Nie

 1. Jeśli nie, jakie podjęliście działania, by uchwała została podjęta. (Prosimy opisać ile spotkań, rozmów z radnymi, urzędnikami odbyło się, czy kierowane były jakieś pisma, petycje, składane wnioski).

Wystosowaliśmy list do Prezydenta i Przewodniczącego Rady Miasta. Zwróciliśmy uwagę na potrzebę podjęcia uchwąły w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W odpowiedzi Dyrektor Kancelarii Prezydenta wyraził nadzieję, że uchwała zostanie przedstawiona do konsultacji jesienią oraz podjęta jeszcze w tym roku. W lipcu urzędnicy przeszli szkolenie nt. inicjatywy lokalnej. Jednak z upływem czasu projektu uchwały wciąż nie widać. W związku z tym, wysłaliśmy kolejne oficjalne zapytanie w tej sprawie. Pomimo upływu miesiąca nie otrzymaliśmy oficjalnej odpowiedzi. Z nieoficjalnych informacji z urzędu wynika, że decydenci urzędu są zajęci przygotowywaniem budżetu miasta i państwa oraz nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020, w związku z czym temat uchwały ws. inicjatywy lokalnej został odłożony na pierwszy kwartał przyszłego roku.Władze miasta zapewniają nas, że uchwała zostanie poddana konsultacjom na początku 2014 roku.

 1. Jakie problemy, przeszkody pojawiły się na etapie rozmów z urzędnikami? Czy udało się je pokonać, jakie argumenty przekonały władze?

Władze zdają się być przekonane do podjęcia uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej, jednak przesuwają ją w czasie.

 1. Czy uchwała w gminie była konsultowana? Jeśli tak to jak przebiegał ten proces? Czy braliście udział w konsultacjach?

Projekt uchwały jeszcze nie został upubliczniony.

 1. Jak oceniacie Państwo współpracę władz z mieszkańcami na terenie Waszej gminy?(Proszę opisać udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane. Prosimy o opisanie w jaki sposób władze współpracowały z mieszkańcami na etapie realizacji inicjatywy).

Nasze działania cieszyły się wsparciem pana Piotra Chorosia – kierownika referatu partycypacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pan Piotr współpracował z nami przy opracowaniu treśći ulotki nt. inicjatywy lokalnej oraz pośredniczył w kontaktach z urzędem miasta.

CZĘŚĆ III

 1. Jak wyglądał proces opracowania koncepcji wniosku? (kto był inicjatorem, kto uczestniczył w opracowaniu wniosku, czy wniosek był konsultowany, czy na etapie opracowania wniosku zorganizowano spotkania z mieszkańcami –prosimy o podanie daty i tematu spotkania, kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców uczestniczyło w spotkaniu).

Inicjatywa nie została jeszcze zrealizowana.

 1. Jakie zadanie publiczne realizowaliście wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego? (na czym polegało ? jak przebiegało? jakie poparcie mieszkańców udało się pozyskać? jaki wkład własny włożyli mieszkańcy? )

Inicjatywa nie została jeszcze zrealizowana.

 1. Co było efektem realizacji zadania publicznego wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego?

Inicjatywa nie została zrealizowana.

 1. Czy na etapie realizacji zadania pojawiały się jakieś trudności, jeśli tak to jakie? (formalne, proceduralne, z aktywnością mieszkańców, z realizacja deklarowanego wkładu własnego?)

Inicjatywa nie została jeszcze zrealizowana.

 1. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :

W naszych działaniach otrzymaliśmy wsparcie stowarzyszenia Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP). Zaprosiło ono nas do udziału w kawiarence obywatelskiej, na którym przedstawiliśmy członkom rad dzielnic i organizacji pozarządowych idee i cele inicjatywy lokalnej. Ponadto FLOP pomógł w promocji zadania.

 1. Udział władz samorządowych (prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane oraz opisanie w jaki sposób władze współpracowały z mieszkańcami na etapie realizacji inicjatywy).

Inicjatywa nie została jeszcze zrealizowana.

 1. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty i tematu spotkania, kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców przyszło?

  • Spotkanie mieszkańców bloków przy ul. Sowińskiego 4 i Al. Racławickich 22 i 22b, zainteresowanych inicjatywą lokalną (kilkanaście osób).

  • Spotkanie mieszkańców bloków przy ul. Sowińskiego i Al. Racławickich z radnymi Rady Miasta Lublin, w którym wzięło udział ok. 50 osób.

  • spotkanie przedstawicieli mieszkańców z sekretarzem miasta Lublin (spotkanie umówione z prezydentem, jednak na miejscu okazało się, że w tym czasie wypadły mu inne obowiązki). Udział ok. 10 osób.

  • W czasie trwania akcji kilkukrotnie spotykaliśmy się z przedstawicielami mieszkańców.

  • Kawiarenka obywatelska – prezentacja i przybliżenie idei i celów inicjatywy lokalnej lubelskim społecznikom, członkom rad dzielnic i organizacji pozarządowych. Spotkanie zorganizowane przez FLOP. Udział ok. 30 osób.

 1. Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? (Jeśli tak, to jakie to były działania, ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?)

Tak. W dniu 26 maja w centrum miasta, na Placu Litewskim zorganizowaliśmy Święto Samorządu Lokalnego w Lublinie. Przygotowaliśmy namiot, ulotki nt. praw mieszkańców oraz możliwość sfotografowania się przy tabliczce z hasłem „Lublin – moje miasto”. Zaprosiliśmy lokalnych samorządowców do współudziału. W tym przedsięwzięciu Na nasze zaproszenie odpowiedziało czworo radnych Rady Miasta i jedna radna Sejmiku Wojewódzkiego. Rozmawiali i odpowiadali na pytania zainteresowanych mieszkańców. W organizację wydarzenia zaangażowanych było pięć osób (wolontariuszy). Zdjęcia oraz relacja z wydarzenia zamieściliśmy na stronie maszglos.pl. Dopisały lokalne media, które podjęły temat, w tym TVP Lublin.

 1. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

W tegorocznej edycji akcji Masz Głos, Masz Wybór, dostrzegamy zainteresowanie lokalnych mediów oraz radnych Rady Miasta naszymi działaniami (związanymi zarówno z inicjatywą lokalną jak i świętem samorządu).

 1. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

 1. brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1 2 3 4 5

 1. Uwagi, dodatkowe informacje:

Brak uwag.