Pomiń menu

Zadanie z IL na finiszu.

W dniu 25.11.2013 r. odbyła się Debata mieszkańców, kończąca konsultacje społeczne,  dotyczące realizowanego zadania publicznego w ramach inicjatywy  lokalnej  pn. „Modernizacja drogi, chodników i budowa dodatkowych miejsc parkingowych”.

Zadanie swoim zakresem obejmuje bardzo szeroki obszar działania. Dla ułatwienia osiągnięcia zamierzonego celu, finansowanie części  zadania IL, będzie realizowane w ramach nowo wprowadzonego  przez Burmistrza Miasta Gorlice (jako trzeci w województwie małopolskim po Krakowie i Tarnowie)  Budżetu Obywatelskiego.

Fakt  ten dla nas wpłynął na zwiększenie nakładu pracy  i wydłużenie cyklu opracowania dokumentacji do realizacji zadania oraz potrzebie poddania się osądowi publicznemu.  Dofinansowanie można było otrzymać  po uzyskaniu możliwie największej ilości głosów oddanych przez  mieszkańców całego miasta w konkursie otwartym – publicznym.

Warto było ponieść dodatkowy  trud i ryzyko. Osiągnęliśmy sukces,    otrzymaliśmy środki finansowe na realizację zadania.

Mieszkańcom  zaproszonym do udziału w Debacie przedstawiono ostateczną wersję zakresu modernizacji uwzględniającą możliwie wszystkie uwagi i wnioski  przekazane w referendum oraz  zgłoszone na kilku kolejnych  spotkaniach konsultacyjnych. Przyjęty zakres prac jest  obszerny bo jest perspektywiczny.  Zakłada się, że zrealizowane przedsięwzięcie przez najbliższe kilka lat nie zmiennie będzie dobrze służyło  mieszkańcom.

Przedstawiona w czasie Debaty  informacja o podpisaniu notatki służbowej  z przedstawicielami samorządu  została przyjęta   z zadowoleniem. Z treści notatki wynika potwierdzenie wprowadzenia naszego  zadania do finansowania z budżetu  na  2014 r. Ustalenia zawarte w notatce zatwierdził  Burmistrza Miasta Gorlice..

Uznaje się, że ten etap został zakończony sukcesem, ale należy  dołożyć wszelkich  starań by w przyszłym roku zadanie to stało się rzeczywistością i dobrze służyło  mieszkańcom.

DSC04224 DSC04225 DSC04226