Pomiń menu

Nominacja to motywacja do działań i inspiracja dla innych.

Docenienie przez Fundację im. Stefana Batorego naszych osiągnięć dokonanych wspólnie z samorządem i uzyskanie nominacji  do nagrody Super Samorząd 2013 jest dla nas motywacją do dalszej aktywnej działalności społecznej. Samą nominację w ogólnopolskim konkursie jest już znaczącym wyróżnieniem, ale również zobowiązaniem a dla innych obywateli przykładem, że podejmowane wspólne działania dla dobra swojego środowiska przynoszą oczekiwane rezultaty.

Z nieukrywanym zadowoleniem promujemy naszą nominacje, na poczytnych lokalnych stronach internetowych, takich jak: gorlice 24, halogorlice, terazgorlice oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Krasińskiego,  i Stowarzyszenia Partner dla Przedsiębiorczości jak również w prasie lokalnej jak: Kurier Gorlicki, Gazeta Krakowska i Regionalnej Telewizji Gorlice.

Uważamy, że nasz przykład podniesie świadomość obywateli naszego miasta o posiadanych prawach i możliwościach współrządzenia i współpracy z samorządem, rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz możliwości wspierania ludzi angażujących  się w rozwiązywanie spraw swojej społeczności lokalnej.

Na sukces trzeba zapracować i uparcie dążyć do wyznaczonego celu.  Stwierdzamy, że warto się angażować i zachęcamy wszystkich do podejmowania działań na rzecz swojego środowiska, a zadania trudne  rozwiązywać wspólnie z samorządem lokalnym.