Pomiń menu

Kolejny już raz przystępujemy do prowadzonej akcji Masz Głos, Masz Wybór, bo uważamy, że warto. Tym razem chcemy podjąć działanie „Budżet obywatelski”.

W ubiegłym roku Burmistrz Miasta Gorlice wprowadził „Regulamin budżetu obywatelskiego” i wspólnie z mieszkańcami zgłosiliśmy dla nas ważne zadanie do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Udało się, otrzymaliśmy środki finansowe na jego realizację. Mamy już pewne doświadczenie, ale mamy też świadomość, że jeszcze można „coś” udoskonalić w systemie zgłaszania i oceny zadań. Dlatego chcemy zmierzyć się tym niełatwym, ale ciekawym  zadaniem. Mamy pomysł, który po konsultacjach społecznych powinien  być przyjęty  i zaowocować jeszcze szerszym zaangażowaniem lokalnej społeczności.