Pomiń menu

Wybory dla każdego , w Turośni Kościelnej – też

W dniu 31 marca 2014r zorganizowaliśmy w Swietlicy Wiejskiej w Niewodnicy Koryckiej spotkanie z mieszkańcami obu naszych miejscowości Niewodnicy Kościelnej i Niewodnicy Koryckiej. Dotyczylo ono różnych tematów. Podczas tego zebrania poinformowaliśmy wszystkich obecnych o kolejnej akcji Masz Glos, Masz Wybór rozpoczynającej się w roku 2014 a my jesteśmy jednymi z pierwszych ktorzy ta akcję otwierają.

Przedstawiliśmy wszystkie 6 zdań i powiedzieliśmy dlaczego wybraliśmy zadanie: WYBORY DLA KAŻDEGO. Daliśmy też mozliwość zamiany zadania ale nasza propozycja zyskała największe poparcie .Powołaliśmy grupe robocza dla realizacji tego konkretnego zadania.Ma ona jeszcze charakter otwarty i będzie się powiększała co najmniej do końca kwietnia.Na naszym spotkaniu obecny był Wójt Gminy Grzegorz Jakuć a także jeden Radny Gminy. Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy – laureat konkursu SUPER SAMORZĄD 2012-startuje jako jedno z pierwszych w Polsce ale do mety jeszcze bardzo daleko.To bardzo ciekawy rok, obfity w tyle wydarzeń historycznych.