Pomiń menu

Wybory dla każdego

W ramach akcji "WYBORY DLA KAŻDEGO"

zobowiązuję się do sprawdzenia lokali wyborczych pod kątem dostępu dla niepełnosprawnych a także zrobię zdjęcia ogłoszeniom i tablicom ogłoszeniowym w naszej Gminie. Ponadto chcę na stronę wrzucić informację o numerach telefonów do urzędników odpowiedzialnych za wybory. Po wyborach zrobię ankietę dotyczącą barier architektonicznych i przeszkód, na jaki napotkali wyborcy. Ponadto rozwieszę plakaty MGMW na tablicach z podaniem strony internetowej biblioteki, gdzie wyborcy mogą zgłaszać pytania na temat wyborów.