Pomiń menu

Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Solarzowej

Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu jest otwarta na potrzeby użytkowników. W ramach Programu Rozwoju Bibliotek poszerzyliśmy ofertę o współpracę z lokalną społecznością, przeprowadzamy szkolenia podstaw obsługi komputera i internetu, bierzemy udział w Projektach w ramach PRB (np: "O finansach w bibliotece", jesteśmy partnerami NGO w realizacji warsztatów regionalnych i promujących zdrowy styl życia. Kierownik Biblioteki jest absolwentem Szkoły Liderów PAFW i Szkoły Trenerów STOP. Realizujemy projekt: "Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych".