Pomiń menu

Dlaczego budżet obywatelski?

Koło Naukowe Politologów PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu przystąpiło do akcji Masz Głos, Masz Wybór 13 kwietnia 2014roku.

Społeczeństwo niejednokrotnie nie zauważa jak wiele dzieje się dokoła: w mieście, osiedlu, szkole, w miejscu pracy czy po sąsiedzku. Często więcej wiemy o afrykańskim głodzie i brazylijskim karnawale niż o własnym środowisku. Przyzwyczajeni do biernego odbioru obojętnie przechodzimy obok istotnych problemów. Co gorsze nie widzimy nawet zmian pozytywnych, tych, które teoretycznie powinny ułatwiać nam życie. Jeśli już na coś zwracamy uwagę to z reguły na te złe i bolesne lub delikatniej, gorsze aspekty życia codziennego. Nie zastanawiamy się co możemy poprawić, na co wpłynąć, a z których porażek wyciągnąć konstruktywne wnioski. Nie umiemy rozmawiać ze sobą, a tym bardziej słuchać uważnie i mądrością służyć innym. Oczywiście najlepiej zgonić na bezrobocie, niż demograficzny, klimat, gender, komputery, młodość, starość, brak doświadczenia lub wypalenie, pieniądze lub ich brak, choroby, nałogi, plagi, TV i media ogólnie, które nam to wszystko wypunktowują. Tak jest najprościej. Sfrustrowani zamykamy się w domach ze swoimi myślami i tym, że tak niewiele możemy, że czasu za mało, za małe przebicie a i tak nikt nie wysłucha oraz nie zrozumie. Rzadko zastanawiamy się, że zmiana sytuacji w naszym najbliższym otoczeniu (osiedle, gmina, miasto, ulica) często w większym stopniu zależy od nas samych niż od różnego rodzaju struktur zorganizowanych bądź nie. To mieszkańcy jako odbiorcy usług i świadomi konsumenci mogą wpływać i kreować rzeczywistość społeczną, nadawać jej kształt i wymagać od samorządowców spełniania przedwyborczych obietnic. Bierność niczego nie zmieni co najwyżej da na krótszy lub dłuższy moment poczucie spokoju i względnego bezpieczeństwa. Należy jednak zwrócić uwagę, że stojąc z boku zawsze będzie się tylko widzem a nie uczestnikiem działań. Jeśli chce się grać w teatrze życia trzeba wejść na jego scenę choćby po to by podkreślić fakt swojego istnienia. Wszyscy inni to widzowie (w najlepszym razie biją brawo lub przesypiają większość kwestii). Czy rola statysty na pewno jest rolą jaką chcemy odgrywać każdego dnia?

Dlaczego tak ważny jest udział społeczności lokalnych w życiu publicznym? Czy to podniesie skuteczność jak i sens jakiegokolwiek działania? Jeżeli ludzie świadomie nie zasygnalizują, czego potrzebują, jakie są ich oczekiwania ale i obawy, zawsze będą stać z boku nie wiedząc nawet, że coraz bardziej się wykluczają. Tak powszechnie rozbierane na czynniki pierwsze zjawisko wykluczenia ma różne przyczyny: można być/stać się wykluczonym ze względu na okoliczności, ale zdarza się i to coraz częściej, że to my sami wykluczamy się mniej lub bardziej świadomie ze wszystkiego. Warto znaleźć odpowiedź na pytanie: jak trafić z przekazem do świadomości ludzi na tyle skutecznie i w tak atrakcyjny sposób by to oni stali się wkrótce animatorami inicjatyw społecznych i poczuli się ich bijącym sercem?

Dobry gospodarz to ten, który tak zarządza swoim budżetem by wszyscy byli zadowoleni ale i on sam z rzetelnie wykonanej przez siebie pracy. Ale najpierw musi poznać faktyczne potrzeby by móc podjąć próbę ich zrealizowania. Budżet obywatelski stwarza możliwość współpracy i decydowania. To proces, dzięki któremu mieszkańcy indywidualnie lub za pośrednictwem organizacji społecznych dyskutują oraz negocjują nad podziałem jakiejś części budżetu miasta. Nie stoją z boku lecz współuczestniczą w kreowaniu wizerunku swojej Małej Ojczyzny.

Czym wyróżniamy się jako Koło?
Koło Naukowe Politologów działa przy PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Podejmuje różne inicjatywy służące upowszechnianiu ważnych treści ogólnopolskich i międzynarodowych akcji na rzecz zrównoważonego rozwoju, walki z ubóstwem, rasizmem, nietolerancją, szowinizmem, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy.
Propaguje humanitarne hasła związane z respektowaniem podstawowych praw człowieka oraz świadomością ich posiadania.
Pobudza do aktywności i poszukiwania nowych wyzwań. Podejmuje kontrowersyjne tematy.

Organizuje seminaria naukowe służące promocji szerokiego oraz otwartego dostępu do wiedzy i nauki.

Członkowie Koła poszerzają swoje horyzonty myślowe o nowe doświadczenia oraz integrują się przez różnorodne działania na rzecz społeczności studenckiej a także wychodzą z przedsięwzięciami na zewnątrz uczelni odpowiadając na potrzeby i oczekiwania zainteresowanych grup mieszkańców miasta.
Podjęliśmy temat budżetu obywatelskiego by zwrócić uwagę wyborcom, że tylko wyartykułowanie swoich faktycznych potrzeb może przynieść efekty w postaci wymiernych korzyści. Mając głos zawsze ma się wybór. Właśnie dlatego dołączyliśmy dołączyć do Akcji: masz głos. Masz wybór.
Działania realizujemy w porozumieniu z Kołem Naukowym Socjologiczno-Filozoficznym oraz Zamojskim Stowarzyszeniem Dziennikarzy.

W imieniu Zarządu Koła Naukowego Politologów
Przewodnicząca Koła
Lila Pietrusiewicz

Opiekunem Naukowym KNP jest dr Ewa Pogorzała.

http://pwszzamosc.pl/kolo-naukowe-politologow.htm