Pomiń menu

Koło Naukowe Politologów

Koło Naukowe Politologów działa przy PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Podejmuje różne inicjatywy służące upowszechnianiu ważnych treści ogólnopolskich i międzynarodowych akcji na rzecz walki z ubóstwem, rasizmem, nietolerancją, szowinizmem, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy. Propaguje humanitarne hasła związane z respektowaniem podstawowych praw człowieka oraz świadomością ich posiadania. Organizuje seminaria służące promocji szerokiego oraz otwartego dostępu do wiedzy i nauki. Pobudza do aktywności i poszukiwania nowych wyzwań.Podejmuje kontrowersyjne tematy. Członkowie Koła poszerzają swoje horyzonty myślowe o nowe doświadczenia oraz integrują się przez różnorodne działania na rzecz społeczności studenckiej a także wychodzą z przedsięwzięciami na zewnątrz uczelni odpowiadając na potrzeby i oczekiwania zainteresowanych grup. Podstawą działania KNP są roczne plany oraz Statut. Opiekunem Naukowym KNP jest dr Ewa Pogorzała.