Pomiń menu

Masz Głos, Masz Wybór w gminie Kożuchów

Stowarzyszenie Czarna Struga rozpoczeło działania w gminie Kożuchów. Całość naszych działań na www.scs.jelinek.org.pl. zapraszamy.

Stowarzyszenie Czarna Struga rozpoczeło działania dotyczące poprawy dostępności mieszkańców do samorządu,  upowszechnieniu idei świadomego głosowania oraz do propagowania wyborów dla każdego.   Działania mają być ukierunkowane na polepszenie wiedzy mieszkańców w zakresie funkcjonowania samorządu i ich przedstawicieli, co ma wpłynąć  pozytywnie na podejmowane przez nich decyzje w trakcie wyborów samorządowych na jesień tego roku.  Podjęliśmy się w sumie trzech różnych działań i dla każdego powstały  już nasze pierwsze zamierzenia i wytyczne. Dla każdego z działań przygotowaliśmy już wstępną informację dla naszych mieszkańców.

glosuj_swiadomie_scswybory_dla_kazdego_scsdostepni_samorządowcy_scs