Pomiń menu

Stowarzyszenie Czarna Struga

Działalność formalnie rozpoczęliśmy w roku 2011, jednakże sama idea jego powołania stowarzyszenia sięga roku 2009, kiedy to członkowie założyciele rozpoczęli współpracę z Bankiem Żywności w Zielonej Górze i stworzyli na terenie naszej gminy - gminy Kożuchów sieć wolontariatu zajmującą się pomocą w ramach programu PEAD.Aktualnie działamy na rzecz społeczności lokalnej poprzez inspirowanie, wdrażanie i wspomaganie inicjatyw społecznych. Realizujemy cele z zakresu szeroko rozumianej aktywizacji społecznej środowiska lokalnego. Do chwili obecnej organizujemy różnego typu akcje pomocy skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich, ale również angażujemy się w inny sposób w rozwiązywanie naszych lokalnych problemów. Stowarzyszenie nasze przez ten okres swojej działalności zyskało zaufanie społeczne i niejednokrotnie występujemy w imieniu naszych społeczności w ważnych sprawach do organów administracji publicznej, reprezentujemy również mieszkańców w postępowaniach administracyjnych i pomagamy im w funkcjonowaniu w społeczeństwie obywatelskim, w społeczeństwie opartym o zasady demokracji obywatelskiej i aktywności lokalnej. Niezwykle dla nas ważne we wszystkich podejmowanych działaniach jest zaangażowanie samych mieszkańców w proces realizacji przedsięwzięć.W swojej dotychczasowej dzielności realizowaliśmy już projekty wsparte m.in. przez Zarząd Województwa Lubuskiego, Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Fundacje Dzieci Niczyje. Zajmujemy się również kampaniami społecznymi i konkursami lokalnymi. Tego typu inicjatywy przyczyniają się do zwiększenia lokalnej aktywności mieszkańców. Organizujemy również różnego typu akcje pomocy skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich. Nasze działania statutowe są zawsze odpowiedzią na potrzeby społeczności. Działamy wg. zasady – najpierw stwierdzenie problemu, jego diagnoza i przyczyny, a dopiero w odpowiedzi na to podejmowane działania. Powoduje to jasną i przejrzystą politykę działalności stowarzyszenia i podejmowania akcji, które zyskują bezpośrednio „sojuszników” lokalnych, bowiem dotyczą naszych problemów codziennych.