Pomiń menu

Młodzieżowa Grupa Działania w akcji & udział w warsztatach

Po raz drugi do akcji Masz Głos, Masz Wybór włączyła się Młodzieżowa Grupa Działania. Będziemy realizować trzy zadania. Otrzymaliśmy także rozszerzone wsparcie w ramach zadania "Nasza gmina, nasz sprawa", dlatego mieliśmy możliwość uczestnictwa w warsztatach.

Młodzieżowa Grupa Działania w tym roku po raz kolejny przystąpiła do akcji „Masz głos, masz wybór”. W ubiegłym roku realizowaliśmy zadanie „dostępni samorządowcy”. Obecnie chcemy zrealizować 3 zadania tj. „nasz gmina, nasz sprawa”, „budżet obywatelski” oraz „wybory dla każdego”. Jednakże naszym głównym zadaniem będzie zadanie pierwsze, gdyż w ramach niego otrzymaliśmy rozszerzone wsparcie w postaci doradztwa Pracowni Zrównoważonego Rozwoju z Torunia. Chcemy zacząć dyskusję n.t zrównoważonego rozwoju turystycznego miasta i gminy Sztum.
Warto podkreślić, że do akcji po naszych namowach przystąpiła także Młodzieżowa Rada Powiatu Sztumskiego, z którą będziemy współpracować.

Od piątku do niedzieli (25-27.04.2014) braliśmy udział w warsztatach w Falentach k. Warszawy. Sztumskie organizacje tj. Młodzieżową Grupę Działania i Młodzieżową Radę Powiatu Sztumskiego reprezentowali: Karolina Andzel, Joanna Dulska oraz Krystian Zdziennicki.
W piątek mieliśmy możliwość mi.n. wysłuchania ciekawego wykładu o idei samorządu terytorialnego, który wygłosił prof. Jerzy Stępień, czy debatowania o sytuacji samorządności w Polsce. Z kolei w sobotę i niedzielę pracowaliśmy w grupach zadaniowych przygotowując się do realizacji zadania w naszej gminie. Z pewnością dzięki szkoleniu będzie nam łatwiej realizować zadania.
Młodzieżowa Grupa Działania, Sztum, Nasza gmina, nasza sprawa