Pomiń menu

Postulaty mieszkańców, które maja usprawnić kontakt z radnymi w Kożuchowie.

W wyniku działań w ramach "Dostępni samorządowcy" powstała lista czterech najważniejsze postulatów, jakie winny usprawnić kontakt mieszkańców z Radnymi w gminie Kożuchów. Teraz czas spróbować te postulaty wprowadzić w życie.

Cztery najważniejsze postulaty, będące wynikiem przeprowadzonych badań, rozmów z mieszkańcami i rozpoznania stosowanych metod kontaktów przez Radnych z mieszkańcami:
– wprowadzenie pełnego systemu głosowań imiennych przez Radnych na sesjach Rady Miejskiej i ich upublicznianie,
– wprowadzenie obowiązku stałych dyżurów radnych co najmniej raz na kwartał w swoich okręgach,
– upublicznienie poczty e-mail przez radnych lub stworzenie platformy komunikacji, opartą o pocztę e-mail, obsługiwaną przez Biuro Rady,
– stworzenie platformy wymiany informacji, opartej o forum,  o gminie Kożuchów w Internecie lub w formie chatu.
Bardzo ciekawy jest aspekt wprowadzenia pełnego imiennego głosowania, w ten sposób mieszkańcy w perspektywie czasowej mogli by dokonać oceny działań swojego radnego przez cała kadencję. Dzisiaj głosowania imienne są rzadkością i tylko wprowadzana na wniosek radnego lub grupy radnych. W obecnej kadencji było tylko kilka przypadków takiego głosowania. Drugim ciekawym aspektem jest wprowadzenie dla wszystkich radnych obowiązku dyżurów w swoim okręgu wyborczym, obecnie obowiązek taki mają tylko przewodniczący rady i jego zastępcy.