Pomiń menu

Rada Miasta Zamość uchwaliła Regulamin Budżetu Obywatelskiego

Regulamin Zamojskiego Budżetu Obywatelskiego został przyjęty przez Radę Miasta Zamość. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Na Sesji obecnych było 22 radnych. 20 głosowało “za”, 2 “przeciw”. Decyzją Rady Miasta Regulamin Budżetu został uchwalony, a jego obowiązującą treść opublikowano m.in. na stronie: http://budzetobywatelski.zamosc.pl/dokumenty.html

Mieszkańców Zamościa zachęca się do analizy Regulaminu, w którym pojawił się nowy element, jakim jest opcja “łączenia budżetów osiedli”. (Rozdz.1, par.2.pkt.3) “Istnieje możliwość łączenia środków z poszczególnych osiedli. Warunkiem niezbędnym jest podpisanie w tej sprawie porozumienia przez właściwe Zarządy Osiedli i dostarczenie go na 5 dni przed terminem zgłaszania wniosków do Prezydenta Miasta Zamość”.
Szczegóły Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość, “Budżet Obywatelski.Zamość jest nasz!” na stronie: http://budzetobywatelski.zamosc.pl/index.html