Pomiń menu

Wstępne rekomendacje, po ocenie przygotowań i przeprowadzonych wyborów w gminie Kożuchów

Po wyborach do Parlamentu Europejskiego dokonano oceny i zebrania opinii mieszkańców na temat wyborów.

wybory_dla_kazdego_scs Wpływ na dokonaną w tym zakresie analizę ma dość niska frekwencja – tylko ponad 14 % uprawnionych mieszkańców gminy oddało swój głos w wyborach. Świadczy to o małym zainteresowaniu wyborami.  Z analizy wcześniejszych działań jakie poczynił samorząd gminy w celu zapewnienia dostępu do wyborów każdemu mieszkańcowi wynika iż:
– przeprowadzono przygotowania do wyborów zgodnie z obowiązującymi procedurami,
– nie stwierdzono uchybień, ani innych działań ze strony gminy mogących utrudnić  możliwości  oddania głosu w wyborach,
– gmina za pomocą dostępnych metod zwyczajowo przyjętych informowała o wyborach oraz podziale gminy na obwody do głosowania,
– gmina opublikowała informacje na temat możliwości głosowania przez osoby niepełnosprawne jak i przez pełnomocnika.