Pomiń menu

BO: Pyławy przykładem dla Zamościa

W ubiegłą sobotę, 7 czerwca w Kazamatach Zamojskich odbyło się spotkanie z dr Konradem Niklewiczem, dziennikarzem, rzecznikiem polskiej prezydencji w Radzie UE, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i od 2013 roku doradcą w KPRM.Podjęto temat budżetu obywatelskiego. Do udziału w niezwykle interesującym, opartym na realnych przykładach, wykładzie, któremu towarzyszyła konstruktywna dyskusja zebranych osób, zaproszono mi. przedstawicieli władz samorządowych, radnych Miasta Zamość, urzędników, przedstawicieli lokalnych mediów, organizacji pozarządowych oraz uczestników realizowanego od października 2013 roku Projektu „Aktywny Zamość”.

Z zaproszenia skorzystały osoby zainteresowane gorącym tematem budżetu obywatelskiego. Zaproszony gość wprowadzając w tematykę budżetu obywatelskiego nawiązał do historii jego powstania oraz opowiadał podstawowych zasadach jego tworzenia, a właściwie współtworzenia przez mieszkańców miasta w oparciu o przykład budżetu obywatelskiego w Puławach, które są w trakcie składania projektów drugiej już jego edycji.Uczestnicy spotkania zasugerowali utworzenie harmonogramów takich zebrań i nagłaśnianie ich różnymi metodami. Przybyli na spotkanie radni (skromna ich reprezentacja) podkreślili, że istnieje numer telefonu, pod którym można uzyskać bezpłatnie wszelkich informacji dotyczących projektów inwestycyjnych, oszacowań kosztów itp. Dr Konrad Niklewicz zwrócił uwagę na regulaminy BO Zamościa oraz Puław, wykazując różnice i podobieństwa, a także udzielił wielu cennych wskazówek.

Wiele uwag wiązało się z formą oraz częstotliwością spotkań samorządowców z mieszkańcami, a także dyżurami radnych. Zgodnie z umową społeczną radni uchwalą to, co wskażą w głosowaniu mieszkańcy, ale żeby to wszystko miało sens należy na pewno usprawnić kanały informacyjne w relacjach urzędnik mieszkaniec czy też radny – mieszkaniec osiedla. Jak podkreślano – przepływ istotnych dla prawidłowego funkcjonowania samorządu mieszkańców informacji jest podstawą pracy i jakiegokolwiek działania , które w założeniu powinno zakończyć się sukcesem. W tym największą rolę odgrywają sami radni oraz to w jaki sposób dotrą z przekazem do swoich wyborców, czym ich zainspirują i na tyle skutecznie by w końcu to oni poczuli się gospodarzami współodpowiedzialnymi za wszelkie przedsięwzięcia na swoich osiedlach.

Jak podkreślił dr Konrad Niklewicz: każde miasto ma swoją specyfikę, ale można wypracować własny model w oparciu o modele uniwersalne.

A więc czas na zmiany, zarówno w sposobie postrzegania problemu, myślenia jak i samego działania. W każdym bądź razie powszechny dyskurs w sprawie budżetu obywatelskiego w Zamościu rozpoczęty!

Opr. L.Pietrusiewicz, KNP
zaproszenie