Pomiń menu

Budżet obywatelski w Gminie Żmigród

W dniu 5 czerwca o godzinie 17.00 w kawiarni Zespołu Placówek Kultury miało miejsce spotkanie informacyjne nt. budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Temat budżetu przybliżył zebranym mieszkańcom Paweł Golicz i podkreślił, że „Ważne aby mieszkańcy włączyli się w każdy etap budowania budżetu obywatelskiego” przedstawił także harmonogram działań. Następnie głos zabrał Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski, który podkreśli m.in. że pieniądze z budżetu obywatelskiego powinny być przeznaczone na zadania inwestycyjne. Burmistrz podał również kwotę budżetu obywatelskiego na rok 2015, będzie ona wynosiła około 200 tysięcy zł.

W roku ubiegłym kwota ta wynosiła tylko 50 tysięcy zł. gdyż był to program pilotażowy. Doświadczenie z ubiegłego roku jest bardzo cenne i pozwala nam wyeliminować ewentualne błędy. Na spotkaniu ustalono również, że nad regulaminem budżetu obywatelskiego będzie pracować zespół roboczy powołany podczas spotkania. Uwagi do regulaminu będą mogli również zgłaszać mieszkańcy Żmigrodu. Do zespołu zgłoszono następujące kandydatury: Grzegorz Piaskowski, Paweł Golicz, Andrzej Krzywda, Adam Nowak, Halina Szaniawska, Ryszarda Ćwiklińska oraz Artur Knapik. Kandydatury wybrano jednogłośnie. Zespół roboczy ustalił daty kolejnych spotkań:

9.06 godz. 14:00 kawiarnia ZPK, 11.06 godz. 10:00 kawiarnia ZPK, 12.06 godz.10:00 sala nr 3 wejście od strony biblioteki.