Pomiń menu

Obywatelsko w Uniemyślu i Okrzeszynie z wnioskiem o naprawę drogi w tle…..

Ostatni tydzień maja 2014 r. to był bardzo intensywny czas. Najpierw wiadomość, że i nasza Biblioteka Sąsiedzka znalazła się wśród trzech inicjatyw nominowanych do nagrody Prezydenta RP, potem wystawa o przewrotnym tytule "Prownicja", wyjazd dzieci do mini ZOO, a w końcu piknik obywatelski! Bycie razem, wspólne działania, odpowiedzialność za nie, skłaniało do planów, podejmowania kolejnych inicjatyw, działania. Największym, a może podstawowym problemem dla nas jest stan drogi dojazdowej z Chełmska Śląskiego do nas. I dlatego sformułowaliśmy zapytanie do Starostwa Powiatowego - co z drogą do nas? Nie ma dobrej drogi, nie ma nas. Rzeczywiście jesteśmy końcem świata? Nie wierzymy w takim stan, choć wiemy z oficjalnych planów, że kompleksowej, skutecznej naprawy drogi nie ma w żadnych planach do 2022. Apelujemy o wsparcie! Nie wykluczajcie nas! Na koniec świata też trzeba dojechać:)

piknik1piknik210006105_909935845699616_9097877471464968030_n10342777_10152459703025549_6536859544092959542_ndroga_v1-2