Pomiń menu

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻET OBYWATELSKI

Świdnickie Forum Rozwoju przedstawia cząstkowe sprawozdanie z realizacji działania Budżet obywatelski

Nazwa organizacji / grupy: Świdnickie Forum Rozwoju

Miejscowość i województwo: Świdnica, dolnośląskie

Zespół: ile osób zajmuje się realizacją zadania w Waszej gminie?

5 osób uczestniczy aktywnie w działaniu Budżet Obywatelski.

Kontakt z mieszkańcami, władzami i ew. kandydatami. Prosimy o opisanie wszystkich działań, które podjęliście aby informować o zadaniu Budżet Obywatelski!, (np. spotkania z mieszkańcami, w których uczestniczyliście, spotkania z przedstawicielami władz, rozmowy telefoniczne, korespondencja e-mail).

Udział przedstawicieli Świdnickiego Forum Rozwoju w spotkaniach z władzami miasta dotyczącego 2 edycji budżetu obywatelskiego w naszym mieście (spotkania w kilku dzielnicach miasta).

Zorganizowaliśmy akcję rozdawania kilkuset pocztówek z zabytkową altaną. Pocztówka zachęca do udziału w budżecie obywatelskim oraz poparciu naszego projektu.

Praca nad pytaniami do kandydatów. Czy Wasza grupa zaczęła już pracować nad oceną budżetu obywatelskiego w mieście lub wypracowaniem propozycji? Z jakich korzystacie źródeł? Jakie tematy planujecie poruszyć?

Tak, nasza organizacja zaraz po zakończeniu pierwszej edycji BO zaczęła prace nad propozycjami i postulatami do drugiej edycji tego przedsięwzięcia. Na dwóch spotkaniach opracowaliśmy 15 propozycji do kolejnej edycji BO, które przekazaliśmy władzom miasta.

Opis procesu. Opiszcie krótko jak wygląda budżet obywatelski w Waszej gminie, na podstawie zebranych informacji? Jak wyglądają plany dotyczące BO?

W Świdnicy trwa obecnie kampania przed głosowaniem w ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego., które przewidziane jest na końcówkę września. Kilka dni temu zakończył się etap składania wniosków.

Propozycje. Czy na obecnym etapie realizacji zadania możecie sformułować już główne rekomendacje do zmian w realizacji lub wdrożenia procesu budżetu obywatelskiego w waszej gminie? Jeśli tak, to jakie?

Nasze stowarzyszenie przygotowało rekomendacje w styczniu 2014 roku, tuż po zakończeniu pierwszej edycji budżetu obywatelskiego. Następne podsumowanie planujemy na październik bieżącego roku, po zakończeniu kolejnej edycji.

Szczegóły: http://sfr.org.pl/2014/04/11/nasze-postulaty-czesciowo-wzieto-pod-uwage/

Inne działania. Czy podejmowaliście inne działania związane z budżetem obywatelskim lub kampanią profrekwencyjną? Opiszcie je krótko. Czy podjęliście jakieś działania na rzecz rozwoju grupy działającej na rzecz budżetu obywatelskiego? Jeśli tak to opiszcie je.

Podobnie jak w roku ubiegłym zaoferowaliśmy szkołom średnim konspekt lekcji na temat budżetu obywatelskiego w naszym mieście.

Konspekt został przygotowany we współpracy z Panią Aliną Szeptycką nauczycielką I LO w Świdnicy.

Szczegóły: http://sfr.org.pl/2014/05/27/lekcje-o-budzecie-obywatelskim/

W czerwcu wraz z lokalnym Klubem Biegacza Hermes zorganizowaliśmy bieg „wieżyczkowy” podczas którego aktywnie promowaliśmy budżet obywatelski, zachęcaliśmy do uczestnictwa w głosowaniu oraz namawialiśmy do poparcia zgłoszonego przez nas projektu dotyczącego rewitalizacji zabytkowej altany w Parku Młodzieżowym. Specjalnie na tą okazję wydaliśmy pocztówki promujące wieżyczkę.

Szczegóły: http://sfr.org.pl/2014/06/30/bieg-wiezyczkowy-za-nami/

Dalsze działania – Wasze pomysły i plany.

Czy planujecie spotkać się z mieszkańcami Waszej gminy i włączyć ich w przygotowanie pytań do kandydatów? Kiedy? W jakiej formie?

Jakie macie pomysły na rozpowszechnianie informacji o kandydatach wśród mieszkańców? Z jakich form planujecie skorzystać? (np. organizacja debaty, internet, lokalne media, itp.)

We wrześniu- w trakcie ostatnich trzech tygodni przed głosowaniem planujemy zorganizować 4 spotkania z mieszkańcami, na których będziemy przedstawiać ideę budżetu partycypacyjnego oraz przedstawiać projekty zgłoszone przez nasze stowarzyszenie. W okresie wakacyjnym planujemy również akcje ulotkowe przed basenem letnim w Świdnicy oraz w Parku Młodzieżowym. W dalszym ciągu będziemy wykorzystywać komunikację internetową (nasza strona internetowa sfr.org.pl, facebook).

Współpraca.Jak oceniacie współpracę Urzędu podczas realizacji zadania?

Niestety zbliżające się wybory mocno wpływają na jakość współpracy z Prezydentem i Urzędem Miasta. Prezydent stara się umniejszyć nasze zasługi dla pobudzania aktywności obywatelskiej w mieście. Pomimo tych przeszkód, staramy się wykonywać naszą pracę jak najlepiej.

Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.

Nasze stowarzyszenie przekonało władze miasta do inicjatywy lokalnej. Nasz wniosek sprzed kilku miesięcy został uwzględniony. Na ostatniej sesji Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę w tym temacie.

Szczegóły: http://sfr.org.pl/2014/06/25/inicjatywa-lokalna-w-koncu-w-swidnicy/

inicjatywa lokalna1