Pomiń menu

Świdnickie Forum Rozwoju

Chcemy mieć wpływ na to, w jaki sposób zmieniana i kreowana jest przestrzeń publiczna w Świdnicy, dążymy do tego, aby każdy zainteresowany mieszkaniec mógł mieć wpływ na podejmowane decyzje w mieście..i to nie tylko od święta, ale zawsze! Nasze cele: 1. Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, demokracji partycypacyjnej, rozwoju świadomości społecznej i kulturowej mieszkańców Świdnicy i okolic. 2. Działalność na rzecz rozwoju Świdnicy i sąsiadujących obszarów powiązanych na płaszczyźnie infrastrukturalnej, ekonomicznej, społecznej lub kulturowej. 3. dążenie do wzrostu znaczenia gospodarczego, kulturalnego oraz turystycznego Świdnicy i okolic. 4. Popularyzacja wiedzy o Świdnicy i jej okolicach, jej historii i dziedzictwie, sprawach bieżących i planach na przyszłość. 5. Wsparcie dla tworzenia architektury na wysokim poziomie estetycznym i funkcjonalnym, sprzeciwianie się powstawaniu architektury niezgodnej ze sztuką i etyką budowlaną, tandetnej czy szkodliwej przestrzennie i społecznie. 6. Popieranie rozwoju i rewitalizacji przestrzeni miejskiej; wspieranie rewitalizacji ulic i placów miejskich, organizowanie przestrzeni publicznych przyjaznych pieszym, rowerzystom; troska o małą architekturę oraz zieleń.