Pomiń menu

W Zamościu rozpoczął się czas przyjmowania projektów mieszkańców

Od 18 czerwca przyjmowane są wnioski - propozycje mieszkańców do Zamojskiego Budżetu Obywatelskiego. Budżet ten obejmuje 16 osiedli mieszkaniowych z terenu miasta Zamość. Każde z osiedli ma otrzymało do rozdysponowania po 100 tys. zł. To mieszkańcy osiedli zadecydują jak je wydatkować i co jest dla nich priorytetowym przedsięwzięciem.

Od 18 czerwca przyjmowane są wnioski – propozycje mieszkańców do Zamojskiego Budżetu Obywatelskiego. Budżet ten obejmuje 16 osiedli mieszkaniowych z terenu miasta Zamość. Każde z osiedli ma otrzymało do rozdysponowania po 100 tys. zł. To mieszkańcy osiedli zadecydują jak je wydatkować i co jest dla nich priorytetowym przedsięwzięciem.
Żeby tak się stało, należy złożyć/zgłosić projekt pomysłu, którego autorami będzie minimum 10 osób – mieszkańców danego Osiedla. Takich projektów może być wiele. To mieszkańcy zadecydują o tym, który będzie według nich najlepszy.

Propozycję projektów/projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego składa się na formularzu zgłoszenia projektu do zarządów właściwych osiedli, Biura Obsługi Interesanta UM lub drogą elektroniczną w formie skanu poprawnie wypełnionego formularza: www.budzetobywatelski.zamosc.pl
Formularz można pobrać ze strony: www.budzetobywatelski.zamosc.pl oraz w wersji drukowanej w Biurze Obsługi Interesanta a także w siedzibie zarządu osiedla.

Projekt może dotyczyć tylko osiedla Zamościa, w którym zamieszkuje osoba zgłaszająco go.
Przewidywane koszty zgłoszonego projektu nie mogą przekroczyć kwoty 100 tys. zł. na jedno osiedle (zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość).
Jednak jest alternatywa dla projektów, na które potrzebne są większe fundusze. Istnieje możliwość łączenia środków poszczególnych osiedli przy spełnieniu określonych warunków. Niezbędnym jest podpisanie w tej sprawie porozumienia przez właściwe zarządy osiedli i dostarczenie tego porozumienia na 5 dni przed terminem zgłaszania wniosków do prezydenta miasta.

Wypełniony formularz projektu składa się w terminie do 15 lipca br. Decyduje data wpływu.
Wszystkie informacje dotyczące kosztów realizacji danego projektu można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych ul. Pereca 12, 22-400 Zamość ewentualnie pod nr telefonu (84) 6384784 .

Ważne uwagi!
• Planowana inwestycja nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł .
• Teren, na którym powstaje, musi należeć do Miasta Zamość. Można to sprawdzić w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kołłątaja 1, 22-400 Zamość lub pod nr telefonu (84) 6772489.
• Można zgłosić więcej niż jeden projekt do realizacji. Łączna wartość projektów nie może jednak przekroczyć 100 tys. zł.
• Po pomoc w przygotowaniu kosztorysu można zwrócić się do Wydziału Inwestycji, Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych (telefon: 84 6384784).

Opracowała: L. Pietrusiewicz