Pomiń menu

NASIELSKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY „MASZGŁOSOWO” W SEJMIKU WOJ. MAZ.

7 lipca br. w Sejmiku Województwa Mazowieckiego na zaproszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego - Pana Adama Struzika i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - Pana Ludwika Rakowskiego gościli młodzi studenci z Nasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Celem wizyty było zapoznanie się dzieci z pracą Radnych i Zarządu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W spotkaniu uczestniczyło 28 dzieci wraz z koordynatorką Panią Elżbietą Wróblewską, grupa rodziców, radni Rady Miejskiej w Nasielsku w osobach Pani Magdaleny Biernackiej, Pana Henryka Antosika, Pana Alberta Dublewskiego, a także Radni Województwa Mazowieckiego: Pani Maria Kowalska i Pan Marek Papuga – pomysłodawca tej wizyty, który pomógł w zorganizowaniu zwiedzania przez nasielszczan Warszawy i Portu Lotniczego w Modlinie.

Nasielski Uniwersytet Dziecięcy to edukacyjna inicjatywa lokalna, zorganizowana na terenie Gminy Nasielsk przez Stowarzyszenie Europa i My, którą Stowarzyszenie zamierza zgłosić w ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór” w konkursie „Super Samorząd 2014”

Więcej szczegółowych informacji i zdjęcia

http://nasielsk.pl/337-wizyta-nasielskiego-uniwersytetu-w-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego

https://www.facebook.com/pages/Sejmik-Wojew%C3%B3dztwa-Mazowieckiego/1423880791175332

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1511681432395267&set=pcb.1511682205728523&type=1&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790779037629644&set=a.790779027629645.1073741857.100000926649858&type=1&theater

PODZIEKOWANIE_A.STRUZIK_SEJMIK_07.07.2014 PODZIEKOWANIE_L.RAKOWSKI_SEJMIK_07.07.2014 PODZIEKOWANIE_M.PAPUGA_SEJMIK_07.07.2014: