Pomiń menu

Ogłoszony został nowelizowany Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Gorlice na 2015 r.

Po raz drugi Miasto Gorlice przystępuje do tworzenia budżetu obywatelskiego.

    Korzystając z ubiegłorocznych doświadczeń zostały znowelizowane zasady składania i wyboru zadań.
Kwota środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski wyniesie 600 tyś. zł i jest wyższa o 100 tyś. zł, przy czym maksymalny koszt jednego projektu nie może przekroczyć 300 tyś. zł.    W poprzednim zapisie koszt jednego zadania mógł  wynosić nawet 500 tyś. zł i jedno zadanie „zgarniało” całą pulę środków.
Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy miasta Gorlice, którzy ukończyli 18 lat, w głosowaniu prowadzonym  w Pawilonie Historii Miasta w Gorlicach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  – co jest nowością.
Każdy mieszkaniec miasta Gorlice, który ukończył 18 rok życia, może poprzeć więcej niż jedną propozycję zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego, natomiast na kartach do głosowania  oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej , mieszkańcy Gorlic, którzy ukończyli 18 lat, dokonują wyboru maksymalnie dwóch propozycji  spośród zadań zgłoszonych  do budżetu obywatelskiego.
W związku z powyższym wystąpimy z inicjatywą zgłoszenia naszego zadania do budżetu obywatelskiego . Projekt zadania    po szerokich konsultacjach  z mieszkańcami będzie zgłoszony.
Termin zgłoszenia zadań upływa z dniem 18. 08.2014 r.
O przebiegu konsultacji i rozwoju sytuacji będziemy informować   na bieżąco.