Pomiń menu

Postrzeganie budżetu obywatelskiego przez mieszkańców Zamościa

Wypełniono pierwsze ankiety przygotowane przez Koło Naukowe Politologów PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu pt: „Postrzeganie budżetu obywatelskiego przez mieszkańców Zamościa” Na obecnym etapie realizacji zadania dotyczącego budżetu obywatelskiego można już sformułować główne rekomendacje do zmian w realizacji lub wdrożenia procesu budżetu obywatelskiego w Zamościu.

Przeprowadzone 8 czerwca, w czasie festynu: „Wędrująca estrada – postaw na rodzinę”, ankiety wśród mieszkańców Zamościa potwierdziły, że poziom wiedzy na temat budżetu obywatelskiego jest zróżnicowany i na kilka dni przed upływem terminu składania projektów mieszkańcy chociaż wiedzieli co chcieliby zmienić, co usprawnić, wybudować czy zmodernizować, nie byli przekonani czy taka forma regulaminu nie ogranicza kreatywności i inwencji twórczej projektodawców. Chociaż z dotychczas przeprowadzonych ponad 25% zaplanowanych ankiet wynika, że 64 % respondentów jest za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w Zamościu, nie można nie zauważyć, że są także jego zdecydowani przeciwnicy, którzy potrafią uzasadnić w logiczny sposób swoje racje i negatywny stosunek do w/w tematu.
Wśród odpowiedzi na pytanie: „co najbardziej dokucza mieszkańcom Zamościa?” – znalazły się: brak spokojnych miejsc do wypoczynku dla ludzi starszych i dzieci; niewykorzystane zielone tereny miasta; zbyt mało koszy na śmieci i toalet; problemy z oświetleniem ulic(zwłaszcza w nocy); zły stan dróg i chodników; brak ławek i małej gastronomii wzdłuż ścieżek rowerowych i przy placach zabaw, brak zalewu z pełnym zapleczem sanitarno – gastronomiczno – rozrywkowym oraz bezrobocie.
Już teraz wiadomo, że istnieją pewne obawy i różnice zdań związane z regulaminem: dotyczą one m. in.: samego projektu i faktu, że musi on być podpisany przez 10 osób (mieszkańcy uważają, że to będzie hamowało ich inicjatywy i kreatywność); poza tym sam wiek (czy 16 lat to wystarczający wiek by składać projekty- wiadomo, że młodzież może się zjednoczyć i przejdą projekty mało przydatne dla innych np. starszych mieszkańców); duże zastrzeżenia dotyczą samych konsultacji (był to zbyt krótki okres i za mało nagłośniona akcja przez urzędników i samorządowców); zbyt słabe kanały przekazu informacyjnego: koniecznie należy je usprawnić; dużo wątpliwości dotyczą kwestie związane z ustalaniem, kto jest właścicielem działek, kosztów inwestycji, ich przydatności( mieszkańcy uważają, że może to zahamować proces składania projektów zarówno teraz jak i w przyszłości); czynnikiem hamującym jest także przekonanie mieszkańców, że ich projekty i tak nie przejdą oraz że będą to albo rozdrobnione projekty, albo te które przez swoje koszty nie mają szansy na realne ich wdrożenie.
A więc zasadnicze kwestie sporne dotyczą: wieku, sumy pieniędzy na dany rok i dane osiedle (propozycja łączenia projektów np. dwóch osiedli), dziedzin projektów, kanałów informacyjnych oraz ilości podpisów pod projektem.
Czas składania projektów budżetu obywatelskiego minął. Od 18 czerwca do 15 lipca mieszkańcy miasta Zamość mogli składać projekty wykorzystania pilotażowego Zamojskiego Budżetu Obywatelskiego. Każde z 16 osiedli otrzymało 100 tys. złotych. W Zamościu zgłoszono 55 projektów, które zostaną poddane ocenie formalnej. Po tej ocenie Urząd Miasta opublikuje listę wniosków odrzuconych (wraz z uzasadnieniem), a także listę tych, na które będzie można głosować.
Wnioski wraz z kosztorysami złożyły wszystkie osiedla miasta Zamość. Dotyczyły między innymi placów zabaw, budowy siłowni zewnętrznych, remontów dróg, naprawy chodników, zagospodarowania zieleni na osiedlach oraz przygotowania dokumentacji na większe inwestycje.
Opr. L. Pietrusiewicz