Pomiń menu

Wymiana doświadczeń dwóch Super Samorządów: Zamość- Puławy.

Uczestnicy Projektu „Aktywny Zamość”, przedstawiciele samorządu, instytucji i organizacji pozarządowych, uczniowie szkół średnich oraz studenci PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu, spotkali się z przedstawicielami samorządowymi Puław w celu zapoznania się z doświadczeniami dotyczącymi wdrażania budżetu obywatelskiego w mieście Puławy.

Przybyli na konferencję goście wysłuchali prelegentów a następnie rozpoczęła się dyskusja dotycząca zagadnień związanych z  różnicami a także podobieństwami w założeniach projektowych budżetów obywatelskich obu miast, sposobach dotarcia z informacją do mieszkańców i przedsięwzięciach służących promocji idei budżetu obywatelskiego. Wydarzenie to miało miejsce 25 czerwca br. w  Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym.

W spotkaniu uczestniczyli i odpowiadali na pytania: Janusz Grobel – Prezydent Miasta Puławy; Grzegorz Nakonieczny – Wiceprezydent Miasta Puławy, Teresa Gutowska – radna Rady Miasta Puławy, przewodnicząca Komisji ds. budżetu obywatelskiego RM Puławy; Anna Kędziora – radna Rady Miasta Puławy, przewodnicząca Komisji Edukacji RM Puławy; dr Konrad Niklewicz – Instytut Obywatelski; Justyna Orzeł-Szczepańska – dyrektor Puławskiego Parku Naukowo- Technologicznego oraz Zofia Piłat – radna Rady Miasta Zamość, przewodnicząca Komisji ds. budżetu obywatelskiego RM Zamość oraz Karol Garbula – sekretarz Miasta Zamość. Całość koordynowała i prowadziła: Anna Maj, Kierownik Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Puławy.
Puławy jako miasto pionier we wdrażaniu budżetu obywatelskiego w woj. lubelskim mają pewne doświadczenia, gdyż w tym roku będzie realizowana druga jego edycja. W roku 2014 wprowadzonych zostało kilka istotnych zmian w regulaminie budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Puław po raz pierwszy mogą zgłaszać oprócz projektów o charakterze lokalnym, również projekty ogólnomiejskie. Na wybrane przez siebie projekty Puławianie będą mogli zagłosować nie tylko tradycyjnie w siedzibie Urzędu Miasta, ale również za pośrednictwem Internetu.
Zwiększeniu uległa także kwota przewidziana na budżet obywatelski na rok 2015 w budżecie Miasta Puławy. Wynosi ona ogółem 1 mln 700 tys. zł, w tym: 1 mln 200 tys. zł na projekty lokalne tj. 300 tys. zł na każdy z czterech rejonów miasta, 500 tys. zł na projekty ogólnomiejskie. Projekty są wyceniane po złożeniu. W Zamościu jest to suma 100 tys. na różnego typu inwestycje i inicjatywy mieszkańców szesnastu osiedli.
Trudno mówić o skali porównawczej całościowo. W Zamościu jest to pierwszy budżet obywatelski. Tak jak i w Puławach czynne oraz bierne prawo wyborcze mają już szesnastoletni mieszkańcy Zamościa. Wszyscy Zamościanie mogą do 15 lipca składać swoje projekty. A później głosować na nie. W Puławach każdy obywatel może zagłosować na trzy projekty, w tym waga oddanych głosów jest jednakowa. Różnica dotyczy także reguł związanych ze składaniem samych projektów. W Puławach obowiązuje zasada: jeden projekt to jeden obywatel. W Zamościu pod każdym z projektów musi podpisać się dziesięć osób, mieszkańców danego osiedla. Do budżetu obywatelskiego Puławy 2015 zgłoszono 91 projektów. Zarówno w Puławach ja i w Zamościu istnieje komisja ds. budżetu obywatelskiego. Zainteresowane tematem osoby mogą korzystać z informacji udzielanych przez przeszkolonych w temacie budżetu obywatelskiego urzędników UM oraz stosowne treści znajdują się na stronach internetowych. Mieszkańcy nie są pozostawieni sami sobie.
W Zamościu okaże się za dwa tygodnie na ile kreatywni Zamościanie poważnie potraktowali temat budżetu ale i szansę dla realizacji swoich potrzeb.
W programie wyjazdu studyjnego do Puław poza konferencją znalazły się inne atrakcje:
• Zwiedzanie obiektu – Parku Naukowo-Technologicznego stanowiącego zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną. Został on utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom, wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie: doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne.
• Krótki spacer po Puławach
• Wycieczka do Kazimierza Dolnego na Wisłą.
Wnioski:
Sztuką życia jest sztuka dokonywania wyborów. Według uczestników konferencji największe wartości budżetu obywatelskiego to: zaangażowanie ludzi w partycypację, walory edukacyjne, odnalezienie się na płaszczyźnie dokonywania wyborów i wyznaczania priorytetów. Budżet obywatelski jest platformą ogólnopolskiej dyskusji oraz poszukiwaniem drogi do społeczności lokalnej by odnaleźli w sobie kreatywność i chęć współangażowania się w życie miasta a także osiedli poprzez samoorganizację. By naznaczyli swoim istnieniem ślad w świadomości i postrzeganiu przez innych dla wspólnego dobra i lepszego, choćby w założeniach, życia. To współbycie powinno być celem ale i głównym założeniem dla intensywnego i kreatywnego działania wszystkich mieszkańców.

Opr. Lila Pietrusiewicz

DSCN6858

DSCN6862

DSCN6877

DSCN6914

Fot. Kamil Zając