Pomiń menu

Debata publiczna podsumowująca wyniki głosowania, dotyczące zadania do Budżetu Obywatelskiego 2015.

Otrzymane wyniki z wypełnionych ankiet, wzbogacone o uwagi i opinie mieszkańców, po wnikliwym przeanalizowaniu posłużyły jako podstawowy materiał do prezentacji podczas debaty publicznej.

W zasadzie proponowane zadanie do Budżetu Obywatelskiego 2015, pn. Modernizacja Osiedlowego Placu Zabaw,  zostało pozytywnie ocenione. Postanowiono jednak wprowadzić drobne korekty zgłoszone przez mieszkańców, wpływające na poprawę funkcjonalności niektórych obiektów w sektorach. Z poszanowaniem  woli  mieszkańców  uwzględniono również zgłoszone sprzeciwy,  co do  niektórych rozwiązań. Ustalono i przyjęto  ostateczną  formę i zakres modernizacji, równocześnie upoważniając nas do zgłoszenia projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego  2015 w Gorlicach. Otrzymaliśmy bardzo mocne poparcie, liczymy, że  przełoży się ono na dobry wynik głosowania.

Termin zgłaszania zadań upływa z dniem 18.08.2014 r.

Wyniki oceny formalnej zgłoszonych zadań i ustalenie listy zadań zakwalifikowanych do publicznej oceny  ustalony jest na dzień 19.09.2014 r. Głosowanie zostanie przeprowadzone od 29.09 do  9.10.2014 r. Teraz pozostało nam tylko w napięciu czekać na decyzję Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego tj. na wyniki  oceny formalnej.
Jesteśmy pełni optymizmu i liczymy na korzystny dla nas werdykt.