Pomiń menu

Tempo konsultacji społecznych na pełnych obrotach, pozostało jeszcze tylko dwa tygodnie.

Po ogłoszeniu przez Burmistrza Miasta Gorlice znowelizowanego „Regulaminu budżetu obywatelskiego” wystąpiliśmy do mieszkańców, przedstawiając propozycją projektu zadania do budżetu obywatelskiego na 2015 r. dla Miasta Gorlice, pn. „Modernizacja osiedlowego placu zabaw”.

Po  ogłoszeniu przez Burmistrza Miasta Gorlice znowelizowanego „Regulaminu budżetu obywatelskiego”, po wstępnych konsultacjach  i uzyskaniu pozytywnych opinii Zarządu Osiedla, Rady Nadzorczej i Zarządu  Spółdzielni Mieszkaniowej sprawującej zarząd powierzony nad nieruchomościami na naszym osiedlu, wystąpiliśmy do mieszkańców,  przedstawiając  propozycją projektu zadania do budżetu obywatelskiego na  2015 r. dla Miasta Gorlice,  pn. „Modernizacja osiedlowego placu   zabaw”,  z prośbą o wypełnienie ankiety, zawierającej sześć pytań, z możliwością dopisania własnej opinii i sugestii do proponowanego zakresu „Modernizacji osiedlowego placu zabaw”. Do ankiety dołączona była informacja o istocie  budżetu obywatelskiego, zasadach zgłaszania zadań, sposobie oceny i zasadach głosowania oraz wstępnie wypełniony obowiązujący formularz zgłaszanego wniosku zadania . Ankieta wraz  z załącznikami została dostarczona do wszystkich mieszkań na osiedlu. W głosowaniu  przez wypełnienie ankiet  uczestniczyło  65 % mieszkańców uprawnionych  do głosowania. Zaproponowana modernizacja składająca się z sześciu tematycznych sektorów,  który każdy z nich był oceniany indywidualnie, otrzymały odpowiednio od 78,8 % do 85 %  głosów popierających  propozycję. Aktualnie trwają prace nad weryfikacją projektu zadania w świetle otrzymanych wyników w głosowaniu, zgłoszonych   uwagach  i dodatkowych  sugestiach. Kompleksowo zweryfikowane zadanie, przed formalnym zgłoszeniem do oceny przez komisję konkursową,  zostanie jeszcze zaprezentowane na debacie publicznej z mieszkańcami. Termin zgłoszenia zadań do budżetu obywatelskiego upływa  z dniem 18.08.2014 r.