Pomiń menu

W NASIELSKU ZBIERAMY ANKIETY OD MIESZKAŃCÓW I OD RADNYCH

Wśród wielu ogłoszeń na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku zamieszczony był również plakat akcji "Masz Głos, Masz Wybór" TRWAJĄ OBRADY-PROSZĘ PRZESZKADZAĆ. Na nim zawarty był apel do mieszkańców o wypełnianie ankiet. Radni zaś otrzymali od koordynatorki do wypełnienia ankiety imienne. Oto treści 5 dotychczas oddanych: Alberta Dublewskiego, Henryka Antosika, Macieja Suwińskiego, Magdaleny Biernackiej oraz Zbigniewa Wóltańskiego

002

Albert Dublewski_Radny_Nasielsk_wypełniona ankieta_MGMW 2014

Henryk Antosik_Radny_Nasielsk_wypełniona ankieta MGMW 2014

Maciej Suwiński_Radny_Nasielsk_wypełniona ankieta_MGMW 2014

Magdalena Biernacka_Radna_Nasielsk_wypełniona ankieta_MGMW 2014

Zbigniew Wóltański_Radny_Nasielsk_wypełniona ankieta_MGMW 2014