Pomiń menu

Debata Oksfordzka w Sztumie

Warto wrócić na Powiśle - tak brzmiała teza zorganizowanej przez MGD debaty oksfordzkiej. Po burzliwej debacie uczestnicy poparli twierdzenie. W debacie nie zabrakło również kwestii rozwoju turystycznego, o którym dyskutujemy w ramach zadania "nasza gmina, nasza sprawa".

Młodzieżowa Grupa Działania w Sztumie zorganizowała debatę oksfordzką, w której młodzież z terenu Powiśla dyskutowała nad tezą: Warto wrócić na Powiśle po ukończeniu studiów. Powyższą debatę prowadził Krystian Zdziennicki(marszałek debaty), wspólnie z prof. dr hab. Witoldem Toczyskim(sekretarzem debaty). Strona propozycji broniła tezy i przekonywała młodzież, aby wracała na Powiśle. Argumentowała to m.in. tym, że właśnie osoby młode mogą wpływać na rozwój regionu. Z kolei strona opozycji przeczyła tezie, gdyż według niej większe aglomeracje miejskie dają większą możliwość samorozwoju. Przeważały również argumenty ekonomiczne tj. wysokie bezrobocie oraz niższe zarobki. Głos zabrała również publiczność, która przedstawiła własne zdanie n.t. dyskutowanej tezy.
Mówcami broniącymi tezy byli: Mateusz Kaźmierczak (student AWFiS Gdańsk), Rafał Chrzanowski (S”MD” Kwidzyn), Aleksandra Olszewska(MRPS) i Joanna Dulska (MRPS, MGD). Z kolei stronę opozycji reprezentowali: Katarzyna Małkiewicz (Gimnazjum w Sztumie), Dawid Trybański (sztumianin uczący się w gdańskim LO, MGD), Kasper Tylicki (S”MD” Malbork”) oraz Wawrzyniec Mocny (absolwent politologii, od kilku miesięcy mieszkaniec Sztumu, MGD).
Publiczność również mogła uczestniczyć w debacie poprzez głosowania n.t. tezy. W pierwszym głosowaniu uczestnicy zadecydowali, że nie warto wracać do ich „Małej Ojczyzny”. Warto podkreślić, że argumentacja strony propozycji trafiła do sztumskiej młodzieży, która zmieniła zdanie i w drugim głosowaniu w znacznej przewadze opowiedziała się za powrotem na Powiśle. Wybrano także najlepszego mówcę, którym została Joanna Dulska, reprezentantka strony propozycji.
Debata ta wpsuje się w realizowane przez MGD zadanie nasza gmina, nasza sprawa, gdyż zachęca osoby młode z terenu gminy Sztum, aby zainteresowały się losem swojej „Małej Ojczyzny”. Uczestnicy debaty otrzymali również Kartę Praw Mieszkańca oraz Narzędziownik Obywatelski.

P1160779 P1160775 P1160771 P1160803 P1160747