Pomiń menu

Ankieta dla wyborców

Publikujemy pierwsze ankiety, wypełnione przez kandydatów na Radnych Rady Miasta Lubartów i Rady Powiatu.

Przed nami wybory. Już wkrótce, stąd i kampania pro frekwencyjna trwa.
Z kolei kampania wyborcza jakby w ciszy i zadumie.
Co prawda 7.11 jest zaplanowana debata kandydatów na burmistrza Lubartowa i podobno wszyscy mają przybyć.
Z kolei z kandydatami na radnych jest zupełnie inna historia…
W ramach Akcji masz głos, masz wybór są dostępne do realizacji zadania, w tym m.in. przy pomocy Stowarzyszenia61 zadanie Głosuj świadomie.
Na stronie Mam prawo wiedzieć : glosuj-swiadomie znajdują się wszystkie podmioty, które przygotowywały kwestionariusze dla kandydatów. Oczywiście pytania lokalne formułowane są na podstawie badań ankietowych mieszkańców.
Strona www.lubartow.mamprawowiedziec.pl jest jedną ze stron, która powstała w ramach tego działania.
Jest to chyba dobry moment, żeby rozprawić się z rozmaitymi niejasnościami…
Ankieta służy temu aby wyborcy poznali tych kandydatów, o których dotąd nie słyszeli/nie widzieli i mogli dokonać świadomego wyboru porównując ich poglądy. Na stronie nie znajdują się nasze analizy, ani interpretacje odpowiedzi. Pozostaje to w gestii wyborców.
Pytania zawierające odpowiedzi do wyboru zostały utworzone na podstawie odpowiedzi mieszkańców wypełniających identyczną ankietę (poza danymi personalnymi), z miejscem wolnym na wpisanie problemów, których rozwiązaniem wg nich powinna się zająć Rada Miasta.
I ponieważ w istocie to mieszkańcy są niejako autorami tejże ankiety, tym właśnie ją udostępniamy.
Co prawda, jak jeden z kandydatów stwierdził „jestem przekonany o tym, że zdecydowana większość kandydatów na radnych ma zalety, które potrafi samodzielnie przekazać wyborcom w okręgu z którego kandyduje”, kampania wyborcza w Lubartowie trochę jak występ magika. Dym poszedł i tyle go widzieli.
Ponieważ każdy głos w okręgach jednomandatowych jest na wagę złota, pozostaje alternatywa – albo liczyć na to, że głosować pójdzie tylko ciocia Basia z rodziną, albo na to, że Zdzicho z drugiej klatki głosować nie pójdzie.
To istotne, ponieważ kandyduje się z konkretnego okręgu, ale radnym jest się miejskim. I podejmuje się decyzje dotyczące nas wszystkich. W kontekście otwartości, chęci dialogu, ochoty na dyskusję – każdy wyborca ma prawo w kampanii zadawać tyle pytań, ile chce i w jakiej formie chce. W XXI wieku oczywistym także kanałem porozumiewania się jest Internet.
Prawem z kolei kandydata na radnego jest odmowa udzielenia odpowiedzi. Jak to się ma do tychże deklaracji i jak prognozuje na przyszłość – również ocenią mieszkańcy.
Tym przyjemniej jest napisać o osobach, które co zadeklarowały, to zrobiły, czyli o tych kandydatach, którzy zdecydowali się ankietą wypełnić, czyli pani i panowie:
Zbigniew Gdula , Jakub Wróblewski Radny Miasta Lubartów, Patryk Kuś, Grzegorz Gregorowicz, Marcin Kurowski, Bogumiła Jublewska, Bogdan Mileszczyk, Wojciech Szyszko, Kamil Zydlewski, Piotr Kusyk, Artur Kuśmierzak, Jarosław Małyska, Eugeniusz Nieścioruk
Jak widać ankietę wypełnił nam również kandydat do Rady Powiatu i są to, jak rozumiem punkty zbieżne, w których można będzie liczyć na współpracę.
Póki co, drodzy kandydaci, link wciąż działa. Zachęcamy do udzielania odpowiedzi. Wszak wkrótce, niektórzy z Was i tak będą się przyzwyczajać do życia także medialnego i publicznego.
http://lubartow.mamprawowiedziec.pl/patryk-kus/
http://lubartow.mamprawowiedziec.pl/bogumila-lisek-jublewska/
http://lubartow.mamprawowiedziec.pl/jaroslaw-malyska-2/
http://lubartow.mamprawowiedziec.pl/marcin-kurowski-2/
http://lubartow.mamprawowiedziec.pl/zbigniew-gdula-2/
http://lubartow.mamprawowiedziec.pl/wojciech-szczepan-szyszko-2/
http://lubartow.mamprawowiedziec.pl/eugeniusz-niescioruk-2/
http://lubartow.mamprawowiedziec.pl/grzegorz-benedykt-gregorowicz-2/
http://lubartow.mamprawowiedziec.pl/artur-pawel-kusmierzak-2/
http://lubartow.mamprawowiedziec.pl/kamil-robert-zydlewski-2/
http://lubartow.mamprawowiedziec.pl/piotr-kusyk-2/
http://lubartow.mamprawowiedziec.pl/jakub-tomasz-wroblewski-2/
http://lubartow.mamprawowiedziec.pl/bogdan-jozef-mileszczyk-2/