Pomiń menu

Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów

Celem naszym jest przede wszystkim doprowadzenie do dialogu między władzą i obywatelami, właściwym przepływem informacji dotyczących spraw mieszkańców Lubartowa. Zależy nam na tym, aby ten dialog przyczynił się do podniesienia świadomości obywateli naszego miasta w sprawach publicznych. Żebyśmy wszyscy zyskali poczucie, że faktycznie jesteśmy współgospodarzami naszego miasta i jako tacy mamy prawo uczestniczyć w procesie decyzyjnym dotyczącym ważnych spraw w mieście.