Pomiń menu

Aspiracje akademickie Zamościa

6 listopada 2014 roku w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym PWSZ w Zamościu odbyła się debata przedwyborcza kandydatów na prezydenta miasta Zamościa zorganizowana przez Instytut Nauk Społecznych PWSZ w Zamościu – Koło Naukowe Politologów z jego opiekunem naukowym dr Ewą Pogorzałą oraz Studenckie Koło Stosunków Międzynarodowych, którego opiekunem naukowym jest dr Łukasz Potocki. Temat wiodący debaty brzmiał: „Aspiracje akademickie Zamościa”.W debacie wzięło udział dwóch spośród czterech kandydatów na urząd prezydenta Zamościa – Paweł Biłant (Kongres Nowej Prawicy) oraz Andrzej Wnuk (bezpartyjny, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość).

Spotkanie z udziałem pretendentów do prezydenckiego fotela poprowadził prof. dr hab. Henryk Chałupczak dyrektor Instytutu Nauk Społecznych PWSZ w Zamościu. Debacie przysłuchiwała się liczna publiczność – władze uczelni na czele z rektorem prof. dr hab. Waldemarem Martynem, wykładowcy oraz studenci, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu, radni, mieszkańcy, przedstawicieli organizacji pozarządowych i dziennikarze.

Po powitaniu uczestników debaty przez przewodniczącego Koła Naukowego Politologów Ireneusz Grzesiuka, moderator debaty prof. dr hab. Henryk Chałupczak przedstawił jej harmonogram w czterech obszarach tematycznych: sylwetki kandydatów i główne założenia ich programów; ich wizje akademickiego Zamościa, miasto wobec potrzeb akademickich; rola PWSZ w Zamościu w kształtowaniu akademickości miasta; miejsce absolwentów szkół wyższych w rozwoju miasta.

Na wstępie kandydaci zaprezentowali swoje osoby i programy, a następnie wypowiadali się na tematy związane z akademickością Zamościa. Andrzej Wnuk chce powołać klaster jako jednostkę spinająca działania promujące akademickość miasta. – Nie możemy mówić o akademickości Zamościa, jeżeli liczba studentów w ciągu ostatnich kilku lat drastycznie spadła – stwierdził Andrzej Wnuk. Oczywiście akademickość Zamościa jest potrzebna, ale muszą powstawać baza i kampusy (tak jak to robi się w innych ośrodkach akademickich). – Mój pomysł to klaster skupiający wszystkie uczelnie i wtedy moglibyśmy aplikować o środki unijne, dzięki czemu można by pozyskiwać fundusze na ciekawe programy nauczania, a przede wszystkim marketing. Jeżeli nie postawimy na rozwój akademickości Zamościa, to tego nie będzie. Bo można łączyć różne szkoły: prywatne i państwowe, wystarczy tylko chcieć. Według kandydata: kijem jest niż demograficzny, marchewką – klaster. Mam nadzieję, że uda mi się to zrealizować bo bez tego siła nabywcza studentów będzie jeszcze niższa.

Dla Pawła Biłanta rozwiązania należy szukać raczej w tworzeniu w Zamościu filii innych uniwersytetów (np. Uniwersytetu Jagiellońskiego). – Naszym uniwersytetom brakuje renomy – mówił. – Większe uniwersytety mają nadwyżkę doktorów, profesorów. Oni chętnie tę nadwyżkę odstąpią. Można by tu otworzyć jakąś filię, wtedy większość studentów by została i to byłby początek akademickiego rozwoju Zamościa. Musimy postawić na współpracę, a dopiero potem reaktywować tradycję zamojską.

Kandydaci mieli też inne zdanie na temat miejsca PWSZ w Zamościu w aspiracjach, które ogniskują się wokół akademickości. Według Pawła Biłanta najlepszym rozwiązaniem byłoby nawiązanie współpracy z jakimś renomowanym polskim uniwersytetem, który otworzyłby w Zamościu swoją filię.

Andrzej Wnuk zaproponował odmienne rozwiązanie: zachętę poprzez bazę lokalową, odpowiednie dotacje, marketing (studentów), twierdząc, że nie da się rady ściągnąć większego kapitału ani większej uczelni (albo jej utrzymać), jeśli nie będzie wspólnego działania. Bez pomocy dla uczelni może dojść do jej upadku (przykład: Wydział Biogospodarki w Zamościu Uniwersytetu Przyrodniczego). Sukcesy PWSZ są efektem dobrej oferty edukacyjnej. W klastrze PWSZ byłaby liderem, potrzeba jednak więcej studentów z Ukrainy i z innych regionów Polski.

W dalszej części debaty kandydaci odpowiadali na pytania zadawane przez publiczność, a na zakończenie zwrócili się do wyborców o poparcie. Paweł Biłant agitował do postawienia na prawicę i racjonalność, z kolei Andrzej Wnuk nawiązując do ulotki „Każdy powód jest ważny żeby głosować”, powiedział, żeby się coś zmieniło w tym mieście musimy my, młodzi wziąć sprawy we własne ręce. Jeśli nie my to kto? Zaapelował by w dniu 16 listopada wybrać właściwą opcję a przede wszystkim zagłosować.

Dopełnieniem debaty było seminarium naukowe pt. „Masz głos, masz wybór” zorganizowane przez członków Koła Naukowego Politologów pod kierunkiem opiekuna naukowego Koła dr Ewy Pogorzały.

Oprac. Lila Pietrusiewicz
Zdjęcia: http://pwszzamosc.pl/aspiracje-akademickie-zamoscia.htm146x95_10574_mini_galleryDebata2Debata3Debata4debata8debata7Debata6