Pomiń menu

Cisza przed burzą

Prezentujemy Wam sprawozdanie z zadania „Głosuj świadomie”. To, co zaproponowaliśmy w trakcie obecnej kampanii wyborczej odbiega od tradycyjnego roznoszenia ulotek i odwiedzania wyborców w domach, a polega na wykorzystaniu nowych technologii informatycznych. Mamy w Lubartowie fora internetowe, za pośrednictwem których mogą komunikować się kandydaci i wyborcy, ale serwis mamprawowiedziec.pl dał wszystkim kandydatom równą szansę na zaprezentowanie się poprzez odpowiedzi na identyczne pytania. Daje to możliwość porównania konkretnych poglądów kandydatów.

Za chwilę rozpoczyna się cisza wyborcza. Jest to dobry czas na podsumowania.
Jako nieformalna grupa wyborców, zaprosiliśmy wszystkie komitety wyborcze, wystawiające kandydatów na radnych do Rady Miasta do współuczestnictwa w akcji Masz Głos, Masz Wybór.
Docieraliśmy do przedstawicieli wszystkimi możliwymi kanałami informacyjnymi, począwszy od tradycyjnej poczty, poprzez Internet, telefony i kontakty bezpośrednie.
Wszyscy kandydaci na urząd Burmistrza, poza kandydatem Prawa i Sprawiedliwości wyrazili wolę udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Po debacie, Pan Janusz Bodziacki również wyraził chęć i link został mu przesłany.
Do dziś obietnicę swoją spełnił Pan Jacek Zalewski, nie wymieniamy tu Pani Bogumiły Lisek-Jublewskiej i Pana Jarosława Małyski, którzy jeszcze przed spotkaniem w Starej Łaźni uzupełnili profile na lubartow.mamprawowiedziec.pl.
Żeby nie być posądzonym o stronniczość, zastosujemy przypadkową kolejność przy opisywaniu reakcji na tezę programową – dialog obywatelski, artykułowaną przez wszystkie Komitety Wyborcze.
Oprócz kandydatów do Rady Miasta, na pytania zawarte w ankiecie odpowiedzieli dwaj kandydaci do Rady Powiatu – Pan Patryk Kuś i Pan Krzysztof Świć.

Nie sądzimy, żeby jakikolwiek poważnie myślący o samorządzie i wyborcach kandydat miał nam dziś jeszcze wysyłać wypełniony kwestionariusz. Biorąc pod uwagę kilka godzin, jakie dzielą nas od ciszy wyborczej
Tak, jak powiedziała Anna Ścisłowska ze Stowarzyszenia61, będąca koordynatorem zadania Głosuj świadomie w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór: Najlepszy kandydat, to kandydat, który już w kampanii chce się kontaktować z wyborcami.
Dla tych, którzy w kampanii nie znaleźli czasu na wypełnienie ankiety mamy dobrą wiadomość. Po wyborach strona lubartow.mamprawowiedziec.pl przekształci się w serwis o pracy radnych miejskich, do profili osób, które do Rady Miasta się dostaną dodamy skany ulotek wyborczych.
Będą mogli również wówczas odpowiedzieć na pytania wyborców.
Wyborcom życzymy rozważnych decyzji i radnych mających czas na „utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami”.Cisza wyborcza_Strona_1 Cisza wyborcza_Strona_6 Cisza wyborcza_Strona_7 Cisza wyborcza_Strona_2 Cisza wyborcza_Strona_3 Cisza wyborcza_Strona_4 Cisza wyborcza_Strona_5