Pomiń menu

Każdy powód jest ważny by głosować

Ewelina jest osobą niepełnosprawną. Jak wiele innych studentek i studentów (a właściwie już absolwentek i absolwentów) PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu 8 listopada 2014 roku odebrała dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku politologia. To szczęśliwy, długo oczekiwany dla niej dzień. Osiągnęła cel, który postawiła sobie przed kilku laty. Ale to tylko jeden ze stopni w dążeniu do realizacji swoich marzeń. Ma ich wiele. Jedno z nich jest wyjątkowe, ale o tym nie lubi rozmawiać. Teraz studiuje na UMCS stosunki międzynarodowe na studiach II stopnia. Na pewno jej się uda. Jest dzielna oraz konsekwentna, a życie nauczyło ją determinacji oraz walki ale i pokory, gdy wymaga tego sytuacja. 16 listopada stanie przed dokonaniem kolejnego wyboru, wyboru swojego przedstawiciela, kogoś, kto być może zrozumie czym jest (nie)stała niepełnosprawność i dostrzeże problemy, które ciężko zrozumieć osobom nie mającym z nimi do czynienia na co dzień.

DSC09500
Czym dla Ciebie są wybory?
Wybory są dla mnie obowiązkiem jaki musi spełnić każdy obywatel RP.
Co chciałabyś by zmieniło się w Twojej okolicy?
Bezrobocie w Zamościu to palący problem mieszkańców, zwłaszcza osób niepełnosprawnych. Niestety władze nie podejmują zbyt wielu działań, które mogłyby zmienić tę sytuację. Brakuje zakładów pracy chronionej.
Jakimi cechami wg Ciebie powinien charakteryzować się samorządowiec?
Uczciwy i pracowity społecznik oraz kompetentny, o dużej kulturze osobistej człowiek. Powinien znać lokalne problemy, empatia, otwartość na problemy innych, uczciwość, wychodzenie do ludzi, nawiązywanie dialogu, umiejętność podejmowania samodzielnie i niezależnie decyzji – myślę, że takimi cechami powinien charakteryzować się prawdziwy samorządowiec.
Czy osobom niepełnosprawnym pomaga się w jakikolwiek sposób w naszym środowisku?
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu działa od 1990 roku i jest organizacją pozarządową, zrzeszającą rodziców, opiekunów i przyjaciół dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością. Stowarzyszenie prowadzi unikalną w regionie Polski południowo-wschodniej profesjonalną działalność w zakresie zintegrowanej rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością, szczególnie z wczesnym uszkodzeniem mózgu. Obejmuje zintegrowaną rehabilitację, edukację i wsparcie około 2000 osób. Wystarczy sięgną do źródła: www. spdn.pl
Czy Ty odczuwasz wsparcie ze strony państwa lub jakąkolwiek inną pomoc?
Pewnie, że tak. Coraz więcej dzieje się w sprawach osób niepełnosprawnych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu pełnią bardzo ważną rolę. O pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać się mieszkańcy Zamościa zarówno miasta jak i gminy, posiadający orzeczenie: o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności; o częściowej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji; o zaliczeniu do I, II lub III grupy inwalidzkiej wydane przed 01 stycznia 1998 roku, jeśli orzeczenie to jest nadal aktualne; o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998 roku, jeśli orzeczenie to jest nadal aktualne; orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci do lat 16). W ramach pomocy niepełnosprawnym działa program AKTYWNY SAMORZĄD. Adresatami programu są mieszkańcy Zamościa miasta i gminy, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności. W szczególności osoby studiujące, uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych; wykazujące osiągnięcia w nauce i wychowaniu; aktywne zawodowo; aktywnie poszukujące pracy; działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych; podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe. Formy wsparcia opisane są w MODULE I na stronie internetowej: www.mcpr.zamosc.pl, www.pcpr.zamosc.pl
Czy osoby niepełnosprawne będąc pełnoprawnymi obywatelami potrafią według Ciebie walczyć o swoje prawa i o egzekwowanie tzw. przywilejów (nie tylko w teorii ale i w praktyce)?
Na pewno w jakimś stopniu tak. Jednak egzekwowanie tzw. przywilejów to trudna sprawa. I wymaga bezdyskusyjnej pomocy. Instytucje powołane do tego celu powinny szerzej zająć się tym problemem. Czasami potrzebne są inne środki by zwrócić na siebie uwagę. Ostatni , nagłośniony przez media, protest w sejmie dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców i opiekunów bardzo pomógł.
W 2014 roku Zamość po raz pierwszy uczestniczy we wdrażaniu budżetu obywatelskiego. Czy posiadałaś wiedzę na temat możliwości zgłoszenia swojego projektu budżetu obywatelskiego?
Po raz pierwszy o takiej możliwości usłyszałam od moich kolegów z Kola Naukowego Politologów PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Dzięki wielkie. Ta istotna informacja jest dla mnie wielką szansą. Może i ja niedługo zgłoszę jakiś projekt budżetu obywatelskiego.
Jakiej tematyki dotyczyłby Twój projekt budżetu obywatelskiego?
Chciałabym żeby dotyczył ludzi i był dla ludzi. Bardzo by mi na tym zależało… A resztę ogłoszę jak już taki projekt powstanie.
Gdybyś została radną co dla Ciebie byłoby priorytetowym zadaniem?
Z uwagi na to, że jestem osobą niepełnosprawną walczyłabym o lepsze jutro i byt nie tylko dla takich ludzi jak ja oraz o podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego z kwoty „głodowej” 153 złotych; o zatrudnienie na umowy o pracę dla wszystkich ludzi a nie tzw. „śmieciówki”. Wywieranie znacznego wpływu na poprawę warunków życia mieszkańców stałoby się moim priorytetem. Wspólny trud i zaangażowanie zwykłego obywatela przyniosłoby satysfakcję i chęć w dążeniu do celu oraz sens dla kolejnych wysiłków w społeczeństwie obywatelskim na szczeblu lokalnym.

Z Eweliną Łygas, tegoroczną absolwentką PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu

rozmawiała Lila Pietrusiewicz