Pomiń menu

SPOTKANIE PRZEDWYBORCZE W SOLCU-ZDROJU

Wczoraj tj. 4 listopada o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Kultury w Solcu-Zdroju miało miejsce ważne wydarzenie - mieszkańcy gminy mieli okazję poznać kandydatów do władz samorządowych. Na spotkanie przybyło 11 kandydatów do rady gminy, 7 do rady powiatu i 2 na wójta. Obecnych było ponad 100 przyszłych wyborców. Debata trwała 4 godziny.

W związku z realizacją zadania Głosuj świadomie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ zaprosiło wszystkich pretendujcych do władz samorządowych z terenu gminy. Porządek obrad obejmował „program obowiązkowy” czyli autoprezentację i odpowiedzi na ustne pytania obecnych oraz pytania „z kapelusza” – napisane na kartkach, skierowane do wybranych kandydatów. Ponadto wszyscy kandydujący poproszeni zostali o wypełnienie ankiety zawierającej pytania dotyczące ich doświadczenia i propozycji działań. Jej wyniki zostaną umieszczone na stronie: solec-zdroj.mamprawowiedziec.pl.
Organizatorzy mają nadzieję, że ich działania pomogą mieszkańcom gminy w podjęciu właściwych wyborów.