Pomiń menu

Walka o głosy na finiszu – mieszkańcy Gorlic w sposób demokratyczny zadecydowali o wyborze zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 r.

W dniu 29.09.2014 r. została podana do publicznej wiadomości zweryfikowana pod względem formalnym lista zgłoszonych zadań do budżetu obywatelskiego.  

Mieszkańcy zgłosili 17 zadań, z tego 16 zadań zostało dopuszczone do głosowania i w tym momencie ruszyła kampania promocyjna poszczególnych zadań, prowadzona przez autorów.

Nasze zadanie pn. „Modernizacja osiedlowego placu zabaw”, jeszcze przed formalnym zgłoszeniem zostało poddane konsultacjom społecznym. Doręczyliśmy do wszystkich mieszkańców osiedla ankiety z opisem i poglądową wizualizacją zadania oraz informację                                        o znowelizowanym „Regulaminie budżetu obywatelskiego Miasta Gorlice na 2015 r.”

Po opracowaniu wyników otrzymanych ankiet zorganizowaliśmy trzy debaty publiczne w dwóch terminach każda tj. do południa i po południu, dla umożliwienia udziału w debacie wszystkim obywatelom, mieszkańcom osiedla z poszczególnych nieruchomości, prezentując wyniki ankiet i omawiając istotę budżetu obywatelskiego oraz warunki, sposób i miejsce głosowania, tj. osobiście lub przez internet .

Na przełomie sierpnia i września w Miejskim Zespole Szkół oraz Przedszkolu zorganizowane były wizualne promocje zadania, jak również można było korzystać z udostępnionych kolorowych ulotek, prezentujących w szczegółach planowany zakres modernizacji osiedlowego placu zabaw.

Na formacie A 3 wykonano kolorowe odbitki promujące zakres modernizacji, które zamieszczono na tablicach ogłoszeń we wszystkich bramach wejściowych do budynków mieszkalnych. „Foto gazetkę” reklamującą istotę zadanie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku administracji Spółdzielni Mieszkaniowej , Miejskiego Zespołu Szkól             i miejscowego Przedszkola.

Na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz stronie „Gorlice 24” zamieszczono obszerną informację o zakresie planowanej modernizacji.

Wykonano 1 500 szt. dwustronnych, kolorowych ulotek reklamowych z wizualizacją modernizacji placu zabaw oraz tekstem           o budżecie obywatelskim, które rozprowadzono wśród mieszkańców osiedla.

W dniach od 6 do 8 października br. prowadzono liczne rozmowy bezpośrednie z mieszkańcami, wyjaśniając zasady głosowania, równocześnie przypominając o zbliżającym się terminie zakończenia głosowania.

W dniu17.10. br. podano wyniki głosowania nad Budżetem Obywatelskim dla Miasta Gorlice na 2015 r. Na nasze zadanie ważnych głosów oddało 367 mieszkańców . Wyprzedziły nas zadania, które otrzymały kolejno następujące ilości głosów: 573; 377. W tak wyrównanej walce zabrakło nam tylko 11 głosów, by osiągnąć cel.

W głosowaniu w br. oddano głosów ważnych: 3 267 oraz negatywnie zweryfikowano: 837 kart do głosowania.

Łącznie oddano 4 104 głosy.