Pomiń menu

Wkrótce cisza wyborcza przed wyborami samorządowymi 16 listopada 2014

Prawo do głosowania w najbliższych wyborach z terenu kraju przypisanego nadzorem Komisarzowi Wyborczemu w Zamościu - a obejmującego teren dawnego województwa zamojskiego wraz terenem powiatu janowskiego - posiadać będzie 395183 wyborców. Wśród tej liczby wyborców znajdują się osoby niepełnosprawne, dla których w mieście Zamościu specjalnie przystosowano 12 lokali wyborczych.

DSC09540

W Zamościu są to następujące lokale wyborcze:

OKW nr 3 Przedszkole Miejskie nr 6 – ul Dolna 4,
OKW nr 6 ZS nr 3, Gimnazjum nr 3 ul Orzeszkowej 43 ,
OKW nr 7 ZSP nr 4 ul. Marszałka Piłsudskiego 65 ,
OKW nr 9 ZS nr 6, Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Kalinowa 5a,
OKW nr 13 III LO ul. Kilińskiego 15 ,
OKW nr 15 ZS nr 1, Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Peowiaków 30a ,
OKW nr 19 ZSP nr 3 ul. J.Zamoyskiego 62,
OKW nr 21 Zamojski Dom Kultury ul. Partyzantów 13,
OKW nr 22 ZS nr 2, Szkoła Podstawowa nr 7 ul. H.Sienkiewicza 5,
OKW nr 24 PWSZ ul. Hrubieszowska 24,
OKW nr 33 Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. ul. Peowiaków 1  – odrębny obwód głosowania
OKW nr 34 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana – odrębny obwód głosowania.

Lista lokali wyborczych przystosowana do głosowania przez osoby niepełnosprawne  została udostępniona przez Pana Karola Garbulę,  Sekretarza Miasta Zamość.

http://www.bip.zamosc.um.gov.pl/upload/pliki/obwieszczenie_siedziby_,_obwody_i_okregi.pdf

http://www.zamosconline.pl/text.php?id=10733&rodz=wiad&tt

 

 

 

Oprac: L. Pietrusiewicz