Pomiń menu

Druga tura wyborów na prezydenta miasta Zamościa

Zgodnie z informacją Urzędu Miasta Zamość, w najbliższą niedzielę, 30 listopada podczas II tury wyborów samorządowych w godzinach 12.00 - 15.00 zapewniony zostanie osobom niepełnosprawnym transport do lokali wyborczych i z powrotem.

Osoby zainteresowane transportem mogą zgłosić się pod numerem telefonu 84 638 68 02. Osoby niepełnosprawne muszą dotrzeć do samochodu oraz z samochodu do lokalu wyborczego we własnym zakresie lub przy pomocy członków rodziny.http://www.zamosc.pl/news/2367/ii-tura-wyborow-samorzadowych-transport-dla-osob.html

 

 

Wszystkich wyborców,  którzy są zainteresowani przystosowaniem lokali wyborczych do głosowania zachęcam do wypełnienia ankiet, którą przygotowała FiRR.

1. Jakie sposoby powiadomienia wyborców z niepełnosprawnością o możliwości wzięcia udziału w wyborach zastosował Urząd Miasta/Gminy? Prosimy o zaznaczenie wszystkich prawdziwych odpowiedzi.

A. Wysłanie informacji pocztą elektroniczną
B. Telefon do niepełnosprawnych wyborców
C. Spotkania informacyjne
D. Wkładka informacyjna w lokalnej gazecie
E. Punkt informacyjny w Urzędzie Gminy
F. Zamieszczenie informacji na stronie Urzędu Gminy
G. Zamieszczenie informacji na innych stronach internetowych
H. Żadne z powyższych
I. Inne. Jakie?………………………………………………………………………..
2. W jaki sposób Urząd Miasta/Gminy udzielił wyborcom z niepełnosprawnością informacji o możliwości wzięcia udziału w wyborach? Prosimy o zaznaczenie za pomocą znaku X wszystkich prawdziwych odpowiedzi.

Sposób poinformowania W ten sposób poinformowano wszystkich niepełnosprawnych wyborców w gminie W ten sposób poinformowano większość niepełnosprawnych wyborców w gminie W ten sposób poinformowano część niepełnosprawnych wyborców w gminie Ten sposób informowania w ogóle nie został wykorzystany
Poczta elektroniczna
Telefonicznie
Osobiście
3. Czy informacja o sposobach, w jaki wyborcy z niepełnosprawnością mogą oddać swój głos w wyborach pojawiła się na stronie Urzędu Miasta/Gminy?
TAK (prosimy przejść do pytania 4) NIE (prosimy przejść do pytania 5)

4. Czy strona Urzędu Miasta/Gminy była kiedykolwiek badana pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnością?
TAK/NIE

5. W jaki sposób Urząd Miasta/Gminy zapewnił możliwość dostępu do informacji o wyborach osobom niesłyszącym?
A. Zapewniono możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego
B. Zapewniono możliwość skorzystania z tłumacza online
C. Żadne z powyższych
D. Inne. Jakie?……………………………………………………………………………….

Jeśli zaznaczono odpowiedź A lub B prosimy o napisanie, ile osób skorzystało z takiej możliwości (w przypadku braku pełnych danych, prosimy o podanie liczby orientacyjnej): …………………………………….

6. Czy sposób dostosowania wyborów do potrzeb osób z niepełnosprawnością był konsultowany z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze niepełnosprawności?
TAK / NIE

7. Czy Urząd Miasta/Gminy prowadził szkolenia/spotkania informacyjne dla członków Komisji Wyborczych dotyczące dostępności wyborów dla osób z niepełnosprawnościami?
TAK/NIE
Jeśli tak, to prosimy o napisanie czego konkretnie dotyczyły te szkolenia/spotkania: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Czy Urząd Miasta/Gminy prowadził działania monitorujące dostępność dla osób z niepełnosprawnością kampanii wyborczych prowadzonych przez kandydatów?
TAK / NIE

9. Jeśli prowadzone są takie działania monitorujące, to prosimy o ich opisanie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dostępność wyborów samorządowych w roku 2014
10. Z jakich udogodnień najczęściej korzystali wyborcy z niepełnosprawnością w Państwa gminie?
A. Głosowanie korespondencyjne
B. Głosowanie przez pełnomocnika
C. Głosowanie przy wykorzystaniu nakładki brajlowskiej
Głosowanie korespondencyjne
11. Ile osób złożyło w Urzędzie Miasta/Gminy wniosek o możliwość głosowania korespondencyjnego? …………………….
12. Ile osób zagłosowało korespondencyjnie?.……………….
13. Ile kart z nakładką brajlowską wydano do głosowania korespondencyjnego? …………….
Głosowanie przez pełnomocnika
14. Ile osób złożyło w Urzędzie Miasta/Gminy wniosek o sporządzenie aktu do pełnomocnictwa w głosowaniu?…………….
15. Ile głosów przez pełnomocnictwo oddano w gminie?…………………

Głosowanie osób niewidomych i słabowidzących
16. Ile osób zgłosiło w Urzędzie Miasta/Gminy potrzebę wykorzystania przy głosowaniu nakładki brajlowskiej?……………….
Głosowanie osób niesłyszących
17. W jaki sposób w czasie głosowania zapewniono osobom posługującym się językiem migowym możliwość skorzystania z tłumaczenia?
A. Zapewniono możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego
B. Zapewniono możliwość skorzystania z tłumacza online
C. Nie zapewniono takiej możliwości
D. Inne. Jakie?……………………………………………………………………………………..

Jeśli zaznaczono odpowiedź A lub B prosimy o napisanie, ile osób skorzystało z takiej możliwości (w przypadku braku pełnych danych, prosimy o podanie liczby orientacyjnej): …………………………………….
Dostosowanie lokali wyborczych
18. Ile lokali wyborczych na terenie gminy było dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością? Prosimy o wpisanie liczby: ………………

Jeśli w pytaniu 18 wpisano liczbę 0, prosimy o przejście do pytania 32.

19. Czy wejście do budynku, w którym znajduje się lokal jest dostępne dla osób poruszających się na wózku?
A. TAK, osoba z niepełnosprawnością może wejść do lokalu głównym wejściem
B. TAK, osoba z niepełnosprawnością może wejść do lokalu wyznaczonym bocznym wejściem
C. NIE

20. Na którym piętrze znajduje się lokal wyborczy?
A. Na parterze
B. Na piętrze
21. Czy dojście do lokalu wyborczego wymaga pokonania schodów?
TAK/NIE (prosimy przejść do pytania 25)

22. W jaki sposób osoba poruszająca się na wózku może dostać się do lokalu wyborczego?
A. Używając windy
B. Używając podnośnika
C. Przy schodach znajduje się podjazd
D. Przy schodach znajduje się rozkładana pochylnia
E. Żadne z powyższych
F. Inne. Jakie?………………………

23. Czy krawędzie schodów zostały oznaczone odblaskową taśmą?
TAK/NIE

24. Czy wejście do pomieszczenia, w którym znajduje się lokal posiada szerokość umożliwiającą swobodny przejazd osoby na wózku inwalidzkim?
TAK/NIE

25. Czy w budynku, w którym znajduje się lokal jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością?
TAK/NIE

26. Czy szklane przegrody (np. szklane drzwi) zostały odpowiednio zaznaczone (odblaskową taśmą na wysokości ok. 1 m)?

A. Dojście do lokalu wyborczego nie wymaga pokonania szklanych przegród
B. Wszystkie szklane przegrody zostały oznaczone odblaskową taśmą
C. Niektóre szklane przegrody zostały oznaczone odblaskową taśmą
Organizacja lokalu wyborczego
Prosimy o ustosunkowanie się do poniższych zdań:

27. Rozmieszczenie przedmiotów w sali do głosowania umożliwia swobodne poruszanie się osobom poruszającym się na wózkach.
TAK/NIE

28. Miejsce do oddawania głosów jest odpowiedniej szerokości, umożliwiającej swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
TAK/NIE

29. Urna wyborcza ma nie więcej niż 1 metr wysokości.
TAK/NIE

30. Zapewnione jest dodatkowe oświetlenie w miejscu zapewniającym tajność głosowania.
TAK/NIE

31. Obwieszczenia wyborcze znajdują się na wysokości ok. 1 m od krawędzi posadzki.
TAK/NIE
Transport do lokalu wyborczego
32. Czy na terenie gminy istniała możliwość skorzystania przez osoby z niepełnosprawnością z transportu do lokalu wyborczego?
TAK / NIE

33. Jeśli tak, to prosimy o napisanie ile osób skorzystało z takiej możliwości (w przypadku braku pełnych danych, prosimy o podanie liczby orientacyjnej): …………………………………………………………………………………………………………………………………..

34. Jeśli przy organizacji i przeprowadzeniu wyborów w gminie zastosowano inne, nie wskazane wyżej udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością, prosimy o ich opisanie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Metryczka:
Rodzaj gminy:
A. Gmina wiejska
B. Gmina wiejsko-miejska
C. Gmina miejska

Liczba mieszkańców w gminie:
A. do 5 000 mieszkańców
B. 5 001 – 20 000 mieszkańców
C. 20 001 – 50 000 mieszkańców
D. 50 001 – 100 000 mieszkańców
E. 100 001 – 200 000 mieszkańców
F. powyżej 200 000 mieszkańców

Liczba obwodów głosowania w gminie:……………………..
Województwo:……………………………..

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.DSC09666

Udostępniła: L. Pietrusiewicz