Pomiń menu

Ocena jakości konsultacji społecznych w Słupsku

Przedstawiamy skróconą wersję raportu dotyczącego jakości konsultacji społecznych w Słupsku.

Prezentacja została przedstawiona podczas konferencji „Mądrość wspólnoty. Lokalna społeczność ekspertem w planowaniu miasta”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu 4 grudnia 2014 roku.
Pełna diagnoza wraz z rekomendacjami oraz narzędziami wykorzystanymi do przygotowania dokumentów zostanie przedstawiona w piątek 10.12.2014 r. władzom samorządowym oraz na stronach internetowych.

Prezentacja- skrót: Ocena jakości konsultacji społecznych w Słupsku