Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe w ramach działania Budżet Obywatelski

Wraz z przekazaniem uwag do projektu uchwały ws. BO 2015 (zmiany w uchwale zostały zaproponowane przez autorów po dokonanej ewaluacji procesu) zakończyliśmy działania w roku 2014.

BO-Formularz-sprawozdania-koncowego