Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania Głosuj świadomie!

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania Głosuj świadomie! Akcja Masz Głos, Masz Wybór Nazwa organizacji / grupy: Stowarzyszenie Mieszkańców Siecienia i Okolic na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej Miejscowość i województwo: Siecień; gm. Brudzeń Duży; woj. mazowieckie

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania Głosuj świadomie!
Akcja Masz Głos, Masz Wybór

Nazwa organizacji / grupy:
Stowarzyszenie Mieszkańców Siecienia i Okolic na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej

Miejscowość i województwo:
Siecień; gm. Brudzeń Duży; woj. mazowieckie

Zespół: ile osób wzięło udział w realizacji zadania w Waszej gminie?

W realizację zadania zaangażowane było dziesięć osób.

Informacje o kandydatach.

Skupiliśmy się na kandydatach na wójta gminy. Kandydaci pochodzili z terenu naszej gminy, znani ze swojej działalności społecznej i samorządowej. Ponadto korzystaliśmy z informacji zawartych w ulotkach wyborczych oraz informacji ze strony PKW. Przygotowując pytania do debaty kandydatów na wójta korzystaliśmy z wyników ankiety skierowanej do mieszkańców, rozmów i spotkań z mieszkańcami.

Sposób informowania o kandydatach.
Debata kandydatów na wójta gminy Brudzeń Duży odbyła się 7 listopada 2014. Podczas debaty obecni na niej kandydaci odpowiadali na pytania przygotowane przez Stowarzyszenie oraz mieszkańców. Swoje sylwetki mogli przedstawić także kandydaci na radnych gminy i powiatu.

Kontakt z kandydatami.

Kontaktowaliśmy się z wszystkimi kandydatami na wójta i ich komitetami poprzez rozmowę telefoniczną, e-mail, listy z zaproszeniami na debatę.

Kontakt z mieszkańcami.

W debacie udział wzięło około 150 mieszkańców gminy. Podczas rozwieszania plakatów o debacie rozwieszane były także plakaty przysłane przez organizatorów Akcji. Ponadto w czasie debaty rozdawane były ulotki Akcji. Informacje o wyborach umieszczane były też na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Sukcesy.
Debata – Dyskusja toczyła się wokół problemów lokalnych bez ataków personalnych.
Duże zainteresowanie mieszkańców.