Pomiń menu

Dbajmy o to , co już osiągneliśmy w ramach Akcji.

Utrwalajmy to co już "wywalczyliśmy" w swoich działaniach w ramach akcji Masz Glos, Masz Wybór. Już wypracowane formy współpracy z władzami samorządowymi starajmy się rozwijać i nie powinny być one uzależnione od "akcyjności". Naszym celem jest "dopilnowanie", aby była kontynuacja pewnych sprawdzonych wzorców niezależnie od ewentualnie zmienjajacej się władzy np. w wyniku wyborow samorządowych.

Tak jest w naszej gminie Turośń Kościelna. To co wspólnie ustaliliśmy z władzami gminy w roku 2012 /za co zostaliśmy laureatami nagrody SuperSamorząd 2012/ jest również wprowadzane w zycie w kadencji 2014 – 2018.
I tak już wszyscy Radni Gminy oraz władze gminy mają ujednolicone imienne adresy e-mailowe i tzw e-formularze z pytaniami do radnych oraz władz gminy umiejscowione na serwerze gminnym. Mozna znaleźć te dane na stronie internetowej gminy www.gminaturosnkoscielna.pl
Nowowybrany Radny Gminy Jarosław Czech, członek Stowarzyszenia Przyjaciół Niewodnicy wydaje z własnej inicjatywy jednokartkową informację pod tytułem Echo Rady nr…w której opisuje to co działo się na Sesji Rady Gminy. Jest ona kolportowana wśród naszych mieszkańców.
Ponadto wszystkie zawiadomienia o Sesji Rady oraz protokoły z Sesji Rady Gminy można przeczytać w BIP.
Nasz udział w akcji maszgłosowej jest ciągły, trwa cały czas i tylko na początku każdego roku czekamy na kolejne impulsy ze strony Fundacji Batorego. Bieżący rok będzie dla nas wyjątkowy, ponieważ bedziemy obchodzić 15-lecie naszej działalności a przy okazji 10-lecie naszego udziału w ogólnopolskiej społecznej Akcji”Masz Głos,Masz Wybór”,dzięki której mamy wielu przyjciół w całym kraju.