Pomiń menu

Jawność sprzyja…

12.01.2015 złożyliśmy wniosek o udostępnienie rejestru umów cywilnoprawnych zawieranych przez białogardzki magistrat.

Głos Koszaliński z dnia 15 styczna 2015 roku opublikował materiał dot. złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej w którym oprócz mojej wypowiedzi znalazła się dająca nadzieję wypowiedź sekretarza miasta Białogardu.

Załączam:

Skan złożonego wniosku.

Skan z: Głos Koszaliński 15.01.2015 wyd. 11. Nakład 23,300 egz.

Skan udzielonej informacji przez burmistrza Krzysztofa Bagińskiego dot. złożonego wniosku – najważniejszym jest to, że rejestr zostanie upubliczniony do 12 marca 2015 roku czyli w maksymalnym wymiarze czasu jaki daje ustawa.

IMG_20150112_091538-1IMG_20150115_072712-1Odpowiedź burmitrza